Náchod

Okres

34 výtluků

  • 6 / 18 % Kritická závažnost
  • 13 / 38 % Nízká závažnost
  • 15 / 44 % Opraveno
Mapa
na váš web
Více info
CZ10021
3
Jednotlivý výtluk

Směrem z Bohuslavic n.Met. na Černčice, na nejvyšším místě před Černčicemi je výtluk. Není vidět, protože je jakoby na obzoru silnice a najednou jste pravým kolem v něm.

CZ6587
4
Jednotlivý výtluk

Po předchozí opravě se podklad propadá a rozlamuje se jak asfalt tak se vyvracejí betonové dlaždice a obrubník. Rozdíl mezi dnem prohlubně a jejím okrajem odhaduji na 15 cm.

CZ6396
3
Jednotlivý výtluk

8 - 10 cm hluboký, zhruba půl metru velký, skoro uprostřed silnice. Postupně se odlamují další kusy asfaltu a výtluk se rozšiřuje. Odlomené kusy asfaltu kolem výtluku jsou pak další nebezpečnou překážkou.

CZ6154

Místo se nalézá na silnici č. 3044 téměř konci obce Hořičky ve směru na Trutnov, tedy na jejím výjezdu. Protože se na této komunikaci musí řidič téměř vždy něčemu vyhýbat, je to dost nebezpečné. Zejména pokud řidič jedoucí z kopce se vyhýbá protijedoucí řidič moc šancí nemá. Takž že bacha.

CZ5999

Jedná se o 3 měsíce starou kompletní rekonstrukci kruhového objezdu u Slavie na ulici Pražská v Náchodě. Asfalt je již vytlačený z vozovky až do výšky cca 10 cm. Zde je odkaz na článek v místních novinách ECHO na straně 2. http://www.novinyecho.cz/soubory/texty/soubory/texty_soubory-106.pdf

CZ5344
3
Jednotlivý výtluk

Výtluky jsou na cestě ve směru Nový Hrádek Borová - směr Náchod. Komunikace je celkově ve špatném stavu, ale tyto výtluky jsou nebezpečné, protože jsou při výjezdu z lesa a za horizontem a v blízkosti křižovatky a autobusové zastávky. Proto je třeba mezi nimi kličkovat.

CZ4730
3
Jednotlivý výtluk

Výtluk na novostavbě v Náchodě na kruhové křižovatce u Kauflandu. Je to neuvěřitelné, ale na novém kruhovém objezdu u Kauflandu už je díra o zajímavých rozměrech. Nechápu jak se toto může stát na půl roku staré stavbě. Je neuvěřitelné, co všechno je v Česku možné.

CZ4695
3
Jednotlivý výtluk

Jedná se o propadlý kanál, který se navíc kolíbe. Vydává to neskutečný rámus a vybrace do přilehlého domu. Nejhorší to kolem 22.hodiny, když městem projíždí vlna kamionů z Polska do českého vnitrozemí.

Více
CZ7167

Je to úsek silnice I/37 v km 25, 4 - 25 (proti směru staničení), částečný intravilán, za zónovou značkou IZ 4b (konec obce Jaroměř), rovný úsek s relativně prudším klesáním zakončeným nepřehledným pravým směrovým obloukem kolem dvou rodinných domků č.p. 52, 53, znemožňující výhled do tohoto směrového oblouku. Ihned navazuje železniční přejezd P 5228 na frekventované železniční trati Jaroměř - Dvůr Králové nad Labem. Asfaltová vozovka je v dobrém stavu, bez výtluků.

Jedná se o dvoupruhovou komunikaci, kde protisměrné jízdní pruhy jsou rozděleny vodorovným dopravním značením V 1a Podélná čára souvislá. Šíře celé vozovky v daném úseku je 6,1 m. Pravý i levý okraj vozovky tvoří živičná krajnice, vpravo (proti směru staničení) o šíři 0,4 m a vlevo 0,5 m. Krajnice je od vozovky oddělena vodorovným dopravním značením V 4 Vodící čára. Vpravo za krajnicí je pak z betonových dílců vybudované kanalizační koryto, za nímž je oplocení domů č.p. 52, 53. Vlevo (proti směru staničení) je pak za krajnicí hlubší travnatý příkop a na výjezdu a v prostoru zatáčky se po levé straně nachází napojení účelové komunikace vedoucí k soukromým pozemkům. Záchytné systémy chybí. Odvodnění vozovky jednosměrným podélným sklonem povrchu je v pořádku.

Rizikovost místa

Jak vyplývá ze statistiky dopravních nehod je jednoznačně nebezpečným prvkem nepřizpůsobení chování především řidičů osobních vozidel stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace a to především s ohledem na krátké ale intenzivní klesání komunikace ve směru proti staničení zakončené ostrým směrovým obloukem, po němž následuje železniční přejezd chráněný železničními závorami, ale zakrytý stavbami č.p. 52, 53. Řidič přijíždějící z uvedeného směru má zakrytý výhled na tento železniční přejezd a především také na případnou kongesci vozidel vzniklou před staženými závorami. Z uvedeného vyplývají i nejčastější následky nehod v daném prostoru - vjetí vlevo do protisměru a srážka s protijedoucím vozidlem a případně až vyjetí mimo komunikaci s nárazem do pevné překážky stromu; nebo náraz do zadní části vozidla stojícího jako poslední v kongesci před staženými železničními závorami. Nehodovost je zde velmi vysoká, podle shluků dopravních nehod za rok 2012 - 2014 je zde největší stupeň vzniku dopravní nehody pro řidiče projíždějícím daným úsekem v Královéhradeckém kraji.

Nehodovost místa 01/2010-04/2016

Celkem nehod řešených PČR - 17 (Ú 0, TZ 2, LZ 5, HŠ 0)

Socioekonomická ztráta

12 323 000 Kč

Vývoj místa

06/2016

Zdeněk Kos, vedoucí provozního úseku, ŘSD Správa Hradec Králové k tomuto místu na Dopravní snídani řekl, že se jím ŘSD zabývalo. ŘSD má v úmyslu úsek doplnit dopravním značením a názor ŘSD je takový, že by bylo vhodné přejezdové signalizační zařízení doplnit předsazeným světelným signalizačním zařízením, které by bylo vidět ještě před vjetím do zatáčka a které by signalizovalo blížící se železniční přejezd a jedoucí vlak. Od začátku zatáčky k železničnímu přejezdu je prostor tak na tři až čtyři stojící vozidla a pokud jsou ve směru od Jaroměře další auta rozjetá, tak řidiči, kteří místo neznají, mají problémy dobrzdit za stojícími vozidly u přejezdu. ŘSD dalo tedy příslib zde u tohoto místa doplnit dopravní značení a pokusí se zde také doplnit i předsazená varovná světla, která budou signalizovat shodně se světly na železničním přejezdu. Co se týká úseku za železničním přejezdem ve směru na Hořenice, pan Kos přiznal, že směrové vedení komunikace tam není ideální a rizikové situace se tam skutečně vyskytují. V této částí za přejezdem ale zatím ŘSD nic neplánuje. Padl příslib vypracování bezpečnostní inspekce i na tuto část za přejezdem směrem na Hořenice, ze které by měl vzejít návrh řešení. Dále pan Kos řekl, že příkop u železničního přejezdu, který navazuje na propustek, by si ochranu skutečně zasloužil, protože příkop je tak hluboký, že osobní auto se tam schová celé. V rámci úprav, které zde tedy ŘSD plánuje, se chce ŘSD zabývat i ochranou příkopu a také bude ŘSD určitě jednat i se SŽDC, zda by bylo SŽDC schopno světelné signalizační zařízení rozšířit, tak aby bylo ještě před zatáčkou jako předzvěst. Co se týká realizace tak ŘSD se chce tímto místem zabývat ještě letos.

Josef Svoboda

Směrem z Bohuslavic n.Met. na Černčice, na nejvyšším místě před Černčicemi je výtluk. Není vidět, protože je jakoby na obzoru silnice a najednou jste pravým kolem v něm.

Boris Tichý

Po předchozí opravě se podklad propadá a rozlamuje se jak asfalt tak se vyvracejí betonové dlaždice a obrubník. Rozdíl mezi dnem prohlubně a jejím okrajem odhaduji na 15 cm.

Boris Tichý
Boris Tichý 9.6.16

CZ6396, Bohuslavice, silnice č.309

Aktivita: Zkontrolován

Na začátku května je asi 30m rozpraskaný úsek zakryt asfaltoštěrkovou směsí. Výrazné zlepšení sjízdnosti. Bohužel tudy kvůli dlouhodobé uzavírce v Českém Meziříčí začalo jezdit mnoho kamionů, povrch se asi brzo zase rozpadne.

Více