Nová Paka

Obec

5 výtluků

  • 1 / 20 % Kritická závažnost
  • 3 / 60 % Nízká závažnost
  • 1 / 20 % Opraveno

Nadřazený celek

Mapa
na váš web
Více info
CZ10514

Silnice II. třídy (II/284) celkově dožilá a dlouhodobě v havarijním stavu. Otřesy, hluk, vysoká prašnost a znečištění. Propadlé nebo zcela chybějící mříže silničních vpustí. Evidentní poškozování vozidel (ulámané pružiny), okolních rodinných domů a zdraví lidí. Velká dopravní zátěž těžkými nákladními vozidly a traktorovými soupravami obsluhujícími tři velké bioplynové stanice, kamenolom a skládku Košťálov a další cíle. Běžné překračování maximální povolené rychlosti a podélné přejíždění chodníků nákladními vozy a traktory při vyhýbání. Také mezinárodní tranzitní kamionová doprava a pravděpodobně objíždění mýtných úseků silnic. Dlouhodobé porušování předpisů nedodržováním maximálního zatížení mostu 284-12 ve směru Lomnice nad Popelkou a Košťálov. Informace byly předány správci silnice a Policii ČR.

Miroslav Pyciak

Intenzívně využívaná trasa pro zásobování staveb silnic D11, D35 a I/16 Nová Paka obchvat a dalších mimo mýtné úseky. Mnoho let zde kamiony vozí drcené kamenivo z lomu Košťálov a nerespektují stávající dopravní omezení. Zatěžují rozbitou silnici a poškozují zástavbu převážně rodinných domů.

Miroslav Pyciak

Dřevní štěpka je pravidelně převážena traktorovými návěsy na kompostárnu k překládce na kamiony, které ji vezou do elektrárny v Trutnově Poříčí. Neefektivní pálení nafty, emise a další ničení silnic v rámci dobrého úmyslu podpory Green Dealu.

Miroslav Pyciak

Častá náhradní autobusová doprava a další provoz těžkých nákladních a zemědělských vozidel se nevejde na vozovku a drtí zanedbané chodníky. Odpovídá to standardům bezpečnosti silničního provozu v centru města o velikosti 10 000 obyvatel?

Miroslav Pyciak

Ulámané pružiny - za dva roky přes 60 poškozených osobních aut - jen to, co se našlo na silnici a chodníku. Skutečné počty budou ještě horší. K tomu popraskané a špínou postříkané domy až po překlady oken v přízemí.

Miroslav Pyciak

Moderní zemědělství orientované na výrobu elektřiny z bioplynu. Pálení nafty v elektrárnách by bylo několikrát efektivnější a městské ulice by nemusely vypadat jako areál změmědělského podniku. Politici, ale chrání "motýle", kteří už v takové krajině dávno nežijí.

Miroslav Pyciak
Miroslav Pyciak 28.12.22

CZ10514, Nová Paka, silnice Lomnická

Aktivita: Zkontrolován

23.12.2022 Veselé vánoce s přepravou "paliva" mezi bioplynovýni stanicemi Brdo a Vidochov. Na výmolech se zkřížila a otevřela vrata kamionového návěsu a o nadílku hromad hnoje a smradu v centru města Nová Paka bylo postaráno. a-GRINCH-ov Stará Paka opět nezklamal.

Miroslav Pyciak
Miroslav Pyciak 15.11.22

CZ10514, Nová Paka, silnice Lomnická

Aktivita: Zkontrolován

Celkový stav silnice se stále zhoršuje. V současnosti je silnice těžce přetěžovaná nákladními vozidly z kamenolomu Košťálov (Eurovia), které jezdí na miliardovou stavbu ochvatu Nové Paky a nerespektují stávající omezení na trase. Kamiony při vzájemném vyhýbání jezdí i po zničených chodnících. Zlepšení dopravní situace vybudováním obchvatu, se však této lokality ani v budoucnosti netýká.

Více