Hradec Králové

Okres

123 výtluků

  • 43 / 35 % Kritická závažnost
  • 68 / 55 % Nízká závažnost
  • 12 / 10 % Opraveno
Mapa
na váš web
Více info
CZ11593

Výtluk na I/35 na výjezdu z Hradce Králové na Býšť, za lávkou z Přemyslovy ulice na lesní cestu Písečnici (foto pořízeno z této lávky). Další menší výtluky tímtéž směrem dále po Kolibu.

CZ11223

Neoznačená skupina velice nebezpečných výtluků uprostřed křižovatky u nákupních center Hornbach a Makro.⚠️ Vlastník a správce komunikace neuznal několik let za vhodné situaci jakkoliv řešit.

CZ11218
5
Jednotlivý výtluk

Dlouhodobě neoznačený a nebezpečný výmol v pravém odbočovacím pruhu. Velice rušné místo absolutně bez zájmu vlastníka a správce komunikace.

CZ11215
4
Jednotlivý výtluk

Neoznačený a dlouhodobě neoznačený výmol v pravém odbočovacím pruhu. Jedna z nejrušnějších křizovatek v kraji absolutně bez zájmu vlastníka a správce komunikace.

CZ11210

Úsek s mnoha neoznačenými výmoly a propadlou krajnicí, provo možný jen jednosměrně. Značka práce na silnici je na místě přes 5 let ale silnice chátrá stále více.

CZ11184

Skupina několika nebezpečných výmolů, na místě žádné označení. Zcela neadekvátní a dlouhodobě neřešený stav na Palachově ulici, jedné z páteřních komunikací k 30 000 oblasti moravského předměstí.

CZ11175

Jakkoliv neoznačená a dlouhodobě neopravená skupina nebezpečných výtluků v oblasti ulice Zámostí ve čtvrti Malšovice okresního města Hradec Králové. Odvádí pozornost při řízení v těsném sousedství školky.

CZ11174

Jakkoliv neoznačená a dlouhodobě neopravená skupina nebezpečných výtluků v oblasti ulice Zámostí ve čtvrti Malšovice okresního města Hradec Králové.

CZ11173

Jakkoliv neoznačená a dlouhodobě neopravená skupina nebezpečných výtluků v oblasti ulice V lipkách na Pražském předměstí okresního města Hradec Králové.

Více
CZ7034

Jde o úsek silnice I/31 v úseku před Fakultní nemocnicí, přes most Na Soutoku až po křižovatku se silnicí I/37 v Hradci Králové. Jedná se o intravilán vedený v rovině. Úsek je většinou v přímém směru, avšak před křižovatkou je počátek směrového oblouku vpravo o velkém poloměru. Rychlost je zde omezena obecným ustanovením zákona o pozemních komunikacích. Živičný povrch je v úseku částečně poškozen od velké intenzity dopravy. Uvedený úsek silnice I/31 je spojnicí silnice I/35 přivádějící dopravu ze střední a severní Moravy a silnice I/37 přivádějící dopravu ze středních a západních Čech sjíždějící na mimoúrovňovou křižovatku Opatovice nad Labem z R35, a tím i z D11. V úseku se také mísí lokální doprava objíždějící historické centrum Hradce Králové včetně silně zastoupené MHD se zastávkou "Fakultní nemocnice".

Rizikovost místa

Živičný povrch je v úseku částečně poškozen od velké intenzity dopravy.

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 132 (Ú 0, TZ 0, LZ 32, HŠ 107)

Socioekonomická ztráta

41 762 000 Kč

Vývoj místa

06/2016

Intenzity provozu jsou zde nejvyšší z celého Královéhradeckého kraje.
Stavební úprava tohoto úseku je nereálná (nemožnost objízdných tras, finanční náročnost stavební úpravy oproti plánovanému zprovoznění D35, která přinese zklidnění dopravy v tomto úseku).
PČR zde požaduje hlavně úpravu DZ. Řidiči by zde měli být dříve informováni o řazení do jízdních pruhů.

CZ7030

Úsek silnice I/35 v extravilánu bez křižovatek, která spojuje Olomouc s Hradcem Králové. Jedná se o dlouhý přímý úsek v lese, s kolísavou nivelitou. Šířka jízdních pruhů 3,5m, zpevněná krajnice 0,2m. Cyklisté a pěší pouze křižují I/35 v rámci naučné stezky.

Rizikovost místa

Omezený rozhled pro předjíždění na lomech nivelety, úzká vozovka, sjezdy využívány k odstavování vozidel, zvěř

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 115 (Ú 5, TZ 8, LZ 30, HŠ 89)

Socioekonomická ztráta

181 305 000 Kč

Vývoj místa

05/2015

Podle bezpečnostní inspekce vypracované v únoru 2013 byly v létě roku 2014 provedeny ŘSD ČR bezpečnostní úpravy. Od této události se v daném úseku nevyskytují závažnější dopravní nehody.

06/2016

Provedena instalace svodidel a rozšíření krajnice.

Více
Jiří Stonawski

Výtluk na I/35 na výjezdu z Hradce Králové na Býšť, za lávkou z Přemyslovy ulice na lesní cestu Písečnici (foto pořízeno z této lávky). Další menší výtluky tímtéž směrem dále po Kolibu.

J G

Neoznačená skupina velice nebezpečných výtluků uprostřed křižovatky u nákupních center Hornbach a Makro.⚠️ Vlastník a správce komunikace neuznal několik let za vhodné situaci jakkoliv řešit.

J G

Dlouhodobě neoznačený a nebezpečný výmol v pravém odbočovacím pruhu. Velice rušné místo absolutně bez zájmu vlastníka a správce komunikace.

J G

Neoznačený a dlouhodobě neoznačený výmol v pravém odbočovacím pruhu. Jedna z nejrušnějších křizovatek v kraji absolutně bez zájmu vlastníka a správce komunikace.

J G

Úsek s mnoha neoznačenými výmoly a propadlou krajnicí, provo možný jen jednosměrně. Značka práce na silnici je na místě přes 5 let ale silnice chátrá stále více.

J G

Dlouhodobě neoznačené nebezpečné propady a oleje v oblasti zastávky MHD, v pruhu směrem k Fakultní nemocnici na ulici Zborovská, okresního města Hradec Králové.

Více