Hradec Králové

Okres

122 výtluků

  • 43 / 35 % Kritická závažnost
  • 67 / 55 % Nízká závažnost
  • 12 / 10 % Opraveno
Mapa
na váš web
Více info
CZ11223

Neoznačená skupina velice nebezpečných výtluků uprostřed křižovatky u nákupních center Hornbach a Makro.⚠️ Vlastník a správce komunikace neuznal několik let za vhodné situaci jakkoliv řešit.

Více
CZ7034

Jde o úsek silnice I/31 v úseku před Fakultní nemocnicí, přes most Na Soutoku až po křižovatku se silnicí I/37 v Hradci Králové. Jedná se o intravilán vedený v rovině. Úsek je většinou v přímém směru, avšak před křižovatkou je počátek směrového oblouku vpravo o velkém poloměru. Rychlost je zde omezena obecným ustanovením zákona o pozemních komunikacích. Živičný povrch je v úseku částečně poškozen od velké intenzity dopravy. Uvedený úsek silnice I/31 je spojnicí silnice I/35 přivádějící dopravu ze střední a severní Moravy a silnice I/37 přivádějící dopravu ze středních a západních Čech sjíždějící na mimoúrovňovou křižovatku Opatovice nad Labem z R35, a tím i z D11. V úseku se také mísí lokální doprava objíždějící historické centrum Hradce Králové včetně silně zastoupené MHD se zastávkou "Fakultní nemocnice".

Rizikovost místa

Živičný povrch je v úseku částečně poškozen od velké intenzity dopravy.

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 132 (Ú 0, TZ 0, LZ 32, HŠ 107)

Socioekonomická ztráta

41 762 000 Kč

Vývoj místa

06/2016

Intenzity provozu jsou zde nejvyšší z celého Královéhradeckého kraje.
Stavební úprava tohoto úseku je nereálná (nemožnost objízdných tras, finanční náročnost stavební úpravy oproti plánovanému zprovoznění D35, která přinese zklidnění dopravy v tomto úseku).
PČR zde požaduje hlavně úpravu DZ. Řidiči by zde měli být dříve informováni o řazení do jízdních pruhů.

Více
Více