Královéhradecký kraj

Kraj

233 výtluků

  • 61 / 26 % Kritická závažnost
  • 75 / 32 % Nízká závažnost
  • 97 / 42 % Opraveno

Nadřazený celek

Mapa
na váš web
Více info
CZ10021
3
Jednotlivý výtluk

Směrem z Bohuslavic n.Met. na Černčice, na nejvyšším místě před Černčicemi je výtluk. Není vidět, protože je jakoby na obzoru silnice a najednou jste pravým kolem v něm.

CZ10017
3
Jednotlivý výtluk

Propadající se podloží pár let staré silnice 308 v Černilově (trasa z Hradce Králové do Černilova) na začátku vsi u hřbitova. Pár metrů po sobě dvě rozšiřující se díry, hluboké asi 11cm.

CZ9893

Na úseku viz foto je několik různých výtluků různých velikostí - je to příjezdová cesta do části vesnice Libeč u Trutnova GPS souřadnice :50.5979881N, 15.9454000E Adresa: Pod Viaduktem Trutnov

CZ9502

Pozor !Silnice z Nového Bydžova směr Hořice za obcí Králíky. Značka pozor hrboly a omezení na 30Km/h nestačí. Při jízdě v koloně za kamionem jsem vymetl jámu hlubokou asi 10 - 15 cm s ostrou hranou a zničil jsem pneumatiku šíře 225 (snad ne 18" litý disk poznám až na vyvážení. Než jsem opravil defekt vletěl do stejné jámy tereňák a dalším šťastlivcům jen cvakli zuby.

CZ9501

Pozor !Silnice z Nového Bydžova směr Hořice za obcí Králíky. Značka pozor hrboly a omezení na 30Km/h nestačí. Při jízdě v koloně za kamionem jsem vymetl jámu hlubokou asi 10 - 15 cm s ostrou hranou a zničil jsem pneumatiku šíře 225 (snad ne 18" litý disk poznám až na vyvážení. Než jsem opravil defekt vletěl do stejné jámy tereňák a dalším šťastlivcům jen cvakli zuby.

CZ9500

Pozor !Silnice z Nového Bydžova směr Hořice za obcí Králíky. Značka pozor hrboly a omezení na 30Km/h nestačí. Při jízdě v koloně za kamionem jsem vymetl jámu hlubokou asi 10 - 15 cm s ostrou hranou a zničil jsem pneumatiku šíře 225 (snad ne 18" litý disk poznám až na vyvážení. Než jsem opravil defekt vletěl do stejné jámy tereňák a dalším šťastlivcům jen cvakli zuby.

CZ9499

Silnice z Nového Bydžova směr Hořice.Za obcí Králíky značka výmoly a omezení rychlosti na 30 km/h. Pozor ani to nestačí. Dnes při jízdě v koloně jsem tam prorazil pneumatiku šíře 225. Místy jsou to přímo jámy až 10 cm hluboké a ostré hrany. Snad jsem nezkřivil litý disk. Takže velký pozor. Při jízdě v koloně to člověk zjistí pozdě.

CZ9498

Silnice z Nového Bydžova směr Hořice.Za obcí Králíky značka výmoly a omezení rychlosti na 30 km/h. Pozor ani to nestačí. Dnes při jízdě v koloně jsem tam prorazil pneumatiku šíře 225. Místy jsou to přímo jámy až 10 cm hluboké a ostré hrany. Snad jsem nezkřivil litý disk. Takže velký pozor. Při jízdě v koloně to člověk zjistí pozdě.

CZ9497

Silnice z Nového Bydžova směr Hořice.Za obcí Králíky značka výmoly a omezení rychlosti na 30 km/h. Pozor ani to nestačí. Dnes při jízdě v koloně jsem tam prorazil pneumatiku šíře 225. Místy jsou to přímo jámy až 10 cm hluboké a ostré hrany. Snad jsem nezkřivil litý disk. Takže velký pozor. Při jízdě v koloně to člověk zjistí pozdě.

CZ8652
4
Úsek do 50 m

Výtluk už od jara 2017 !!! Silnice ve vlastnictví města Trutnov Souradnice: 50.5428389N, 15.8607692E první dve foto aktualni, treti foto přes Seznam mapy před cca rokem, kdy byla dira ještě mala, nyní uz je to na utrzeni napravy

CZ8651
4
Úsek do 50 m

Výtluk už od jara 2017 !!! Silnice ve vlastnictví města Trutnov Souradnice: 50.5428389N, 15.8607692E

CZ8409

Silnice č. 32754 v úseku Třtěnice x Chomutice v hodně špatném stavu. Vrchní obrusná vrstva v naprosto nevyhovujícím stavu. Krajnice je zpravidla utržená. Výmoly vyspravené záplatami neurčitých rozměrů a výšek zpravidla vydrží necelou zimu, protože frézování a dát asf. zálivku kolem dokola je moc velký problém. Vím, že je to silnice III třídy, ale dle mého názoru životnost komunikace je 12 let a po této době by se měla opravit.( opravením samozřejmě nemám na mysli záplaty)

Více
CZ9829

Vytlačený asfalt na kraj vozovky. Asfaltový nádor má víc jak 10cm odbočující automobily už dřou spodkem. Tato krása je pod přejezdem ve směru od HK Od města je zase moc pěkná roleta

CZ6903

Křižovatka silnice I/16 a ulic Slezská a M.Gorkého. Křižovatka je nezvyklého tvaru a v oblouku, s omezenými průjezdy. Je zde problematické levé odbočení z ulice Slezské a důležitost ulice M.Gorkého jako příjezdu k nemocnici v Trutnově. Součástí je celkem nebezpečný přechod přes tři jízdní pruhy před školou a u zastávek autobusů.

CZ7165

Jedná se o úsek silnice I/16 v délce cca 700 m v okrese Trutnov v rozmezí km cca 167,2 - 167,9 v extravilánu. Ve směru od obce Pilníkov ve směru jízdy na město Trutnov začíná úsek železničním přejezdem P 4556 a stykovou křižovatkou se silnicí III/01412 ve směru na obec Vlčice, za nimiž pokračuje silnice I/16 krátkým úsekem v přímém směru, po němž následují dva protiběžné směrové oblouky, první vpravo a následující vlevo. Komunikace vede v rovině, velmi mírné stoupání ve směru na město Trutnov. Vodorovným dopravním značením č. V 1a, V 2b a V3 je upravena v daném úseku možnost předjíždění. Rychlost jízdy v úseku je obecnou úpravou povolena do 90 km/h.

Vozovka je široká v rozmezí 6 - 6,5 m, protisměrně rozdělená příslušným vodorovným dopravním značením. Po obou stranách vozovky se nachází 0,4 m široká zpevněná krajnice. Vlevo ve směru jízdy na město Trutnov se nachází silniční příkop a svah stoupající od komunikace porostlý stromy. Po obou stranách se nachází vodorovné dopravní značení V 4 "podélná čára souvislá", která vozovku odděluje od vyznačených zpevněných krajnic. Vpravo pak za krajnicí terén prudce klesá ke korytu potoka a tato strana komunikace je nepravidelně lemována vzrostlými stromy. Přehlednost úseku je částečně snížena profilem komunikace a okolní vegetací. V prvním směrovém oblouku ve směru jízdy na Trutnov není okraj svahu k potoku zabezpečen ocelovým svodidlem proti sjetí do koryta vodoteče, druhý směrový oblouk již ocelovým svodidlem zabezpečen je, dochází však v těchto místech k větší koncentraci nehod než v prvním úseku.

Rizikovost místa

Dva protisměrné směrové oblouky v komunikaci, před oblouky z obou stran vede komunikace v relativně přímém směru a z toho vyplývá nepřizpůsobení rychlosti vozidla, vzrostlé kmeny stromů v uvedených místech nechráněné proti nárazu ocelovými svodidly, blízkost vodoteče a z toho vyplývající neočekávaná vlhká místa na vozovce s ohledem na meteorologickou situaci.

Nehodovost místa 01/2010-05/2016

Celkem nehod řešených PČR - 48 (Ú 0, TZ 2, LZ 27, HŠ 0)

Socioekonomická ztráta

21 761 000 Kč

Vývoj místa

06/2016

Zdeněk Kos, vedoucí provozního úseku, ŘSD Správa Hradec Králové k tomuto místu řekl, že na tuto silnici I/16 v rámci okresu Trutnov (od hranic s Libereckým krajem až k hraničnímu přechodu Královec) ŘSD nechalo zpracovat bezpečnostní audit a z něho vzešlo, kde a jaké úpravy se mají udělat. V současné době má ŘSD zpracovánu projektovou dokumentaci na umístění svodidel a dalších bezpečnostních prvků ve směru od Liberce k městu Trutnov. V současné době se dá říci, že ŘSD je ve fázi výběru zhotovitele v této části. Před tímto krokem se ale musí ještě dořešit vykácení některých stromů, které umístění svodidel brání. Předpoklad realizace této části je ještě v roce 2016. Ve zbylé části od města Trutnov až po hraniční přechod Královec je ŘSD ve fázi zpracování projektové dokumentace, tak aby se splnily zjištění z bezpečnostní inspekce. Pokud nebudou legislativní překážky tak úprava první části úseku silnice I/16 (od hranic Libereckého kraje k městu Trutnov) by měla proběhnout v roce 2016 a úprava druhé části úseku (od města Trutnov k hraničnímu přechodu Královec) v příštím roce 2017.

CZ7166

Jde o železniční přejezd na silnici II. třídy v km 16,379 - katastru obce Pěčín, ev. č. železničního přejezdu P 4141 na trati 513B v km 17,298 km mezi obcemi Rokytnice v Orlických horách a Pěčínem. Přejezd je v intravilánu. Komunikace má přímý směr v dlouhém úseku a je v mírném klesání ve směru od Rokytnice v Orlických horách. Ve směru jízdy od obce Rokytnice svírá silnice II/319 vpravo se železnicí úhel cca 135° . Před železničním přejezdem jsou v předepsaných vzdálenostech po obou stranách komunikace umístěny svislé DZ A31a (Návěstní deska - 240 m), A 31b Návěstní deska - 160m a A 31c (Návěstní deska - 80 m). Před samotným železničním přejezdem ve vzdálenosti 3,5 m od osy železniční tratě je umístěna svislá DZ A32a (Výstražný kříž pro železniční přejezd jednokolejný), která je umístěna na zvýrazněném retroreflexním podkladu. Ve směru jízdy od obce Rokytnice v Orlických horách k obci Pěčín je tato dopravní značka doplněna o svislou DZ P6 (Stůj dej přednost v jízdě). Vozovka v místě přejezdu je živičná bez výtluků a v místě nejvíce zatěžovaných se již začínají vytvářet podélné prohlubně - koleje.

V daném místě přejezdu se jedná o dvoupruhovou komunikaci, jejíž jízdní pruhy jsou od sebe odděleny vodorovnou DZ V1a (podélná čára souvislá). Oba jízdní pruhy jsou široké 2,8 m. Oba okraje vozovky jsou vyznačeny vodorovnou DZ V4 (vodící čára), za kterou následuje zpevněná krajnice o šířce 0,2 m a za ní následuje nehluboký travnatý příkop a louka.

Rizikovost místa

Jedná se o železniční přejezd na rovném úseku silnice s táhlým klesáním, který svádí k rychlejší jízdě s vědomím, že železniční trať je užívána pouze osobní dopravou s velmi malou intenzitou spojů (v Rokytnici v Orlických horách je konečná železniční stanice), cca 6 párů spojů denně. K dalším nebezpečným prvkům můžeme připočíst nestandardní úhel, který spolu svírá osa komunikace a osa železniční trati. K nebezpečným prvkům můžou přispívat i dobré rozhledové poměry, které mohou v řidiči vytvářet falešný pocit, že "kdyby jel vlak, tak bych jej musel vidět" a "když jede pomalý motorák, tak to musím stihnout". K neposledním negativním vlivům může přispívat i podhorská krajina s loukami s častým výskytem mlh. Dále se jedná o skutečnost, že tudy "pospíchají" zaměstnanci automobilky. Ve směru od Pěčína byla umístěna značka P6 "Stůj, dej přednost v jízdě", tato byla následně odstraněna, neboť z tohoto směru jsou dobré rozhledové poměry a nedochází zde k dopravním nehodám v takové míře, jako z opačného směru. Je zde i možnost oslnění, osa komunikace ve směru od Rokytnice v Orlických horách směřuje na západ.

Nehodovost místa 01/2010-04/2016

Celkem nehod řešených PČR - 3 (Ú 1, TZ 1, LZ 3, HŠ 0)

Socioekonomická ztráta

27 257 000 Kč

Vývoj místa

06/2016

Tento přejezd SŽDC nárokovalo k zařazení do investiční výstavby pro letošní rok. Centrální komise požadavek na zařazení do investiční výstavby schválila. V současné době je vybrán zhotovitel dokumentace pro územní řízení. Předpokládá se, že v letošním roce 2016 bude projektová dokumentace pro územní řízení vyhotovena i s vydáním územního rozhodnutí. SŽDC navrhuje tento přejezd zabezpečit světelným signalizačním zařízením se závorami. Dalším předpoklad je, že v roce 2017 by se zpracovala dokumentace pro stavební řízení a získalo by se stavební povolení. Ke konci roku 2017 by mohl být znám zhotovitel stavby a realizace stavby by mohla proběhnout na konci roku 2017 nebo na začátku roku 2018.

01/2017

Dle vyjádření SŽDC v současné době probíhá schvalování dokumentace pro územní řízení. V letošním roce předpokládáme zpracování dokumentace pro stavební řízení a v roce 2018 by měla být realizována výstavba nového přejezdového zabezpečovacího zařízení.

Dle vyjádření Správy silnic Královéhradeckého kraje, bylo nápravné opatření č. 1, prezentované na Dopravní snídaní v červnu 2016 v podobě zvýraznění přejezdu VDZ ze strany správce komunikace realizováno v průběhu měsíce srpna roku 2016.

CZ7167

Je to úsek silnice I/37 v km 25, 4 - 25 (proti směru staničení), částečný intravilán, za zónovou značkou IZ 4b (konec obce Jaroměř), rovný úsek s relativně prudším klesáním zakončeným nepřehledným pravým směrovým obloukem kolem dvou rodinných domků č.p. 52, 53, znemožňující výhled do tohoto směrového oblouku. Ihned navazuje železniční přejezd P 5228 na frekventované železniční trati Jaroměř - Dvůr Králové nad Labem. Asfaltová vozovka je v dobrém stavu, bez výtluků.

Jedná se o dvoupruhovou komunikaci, kde protisměrné jízdní pruhy jsou rozděleny vodorovným dopravním značením V 1a Podélná čára souvislá. Šíře celé vozovky v daném úseku je 6,1 m. Pravý i levý okraj vozovky tvoří živičná krajnice, vpravo (proti směru staničení) o šíři 0,4 m a vlevo 0,5 m. Krajnice je od vozovky oddělena vodorovným dopravním značením V 4 Vodící čára. Vpravo za krajnicí je pak z betonových dílců vybudované kanalizační koryto, za nímž je oplocení domů č.p. 52, 53. Vlevo (proti směru staničení) je pak za krajnicí hlubší travnatý příkop a na výjezdu a v prostoru zatáčky se po levé straně nachází napojení účelové komunikace vedoucí k soukromým pozemkům. Záchytné systémy chybí. Odvodnění vozovky jednosměrným podélným sklonem povrchu je v pořádku.

Rizikovost místa

Jak vyplývá ze statistiky dopravních nehod je jednoznačně nebezpečným prvkem nepřizpůsobení chování především řidičů osobních vozidel stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace a to především s ohledem na krátké ale intenzivní klesání komunikace ve směru proti staničení zakončené ostrým směrovým obloukem, po němž následuje železniční přejezd chráněný železničními závorami, ale zakrytý stavbami č.p. 52, 53. Řidič přijíždějící z uvedeného směru má zakrytý výhled na tento železniční přejezd a především také na případnou kongesci vozidel vzniklou před staženými závorami. Z uvedeného vyplývají i nejčastější následky nehod v daném prostoru - vjetí vlevo do protisměru a srážka s protijedoucím vozidlem a případně až vyjetí mimo komunikaci s nárazem do pevné překážky stromu; nebo náraz do zadní části vozidla stojícího jako poslední v kongesci před staženými železničními závorami. Nehodovost je zde velmi vysoká, podle shluků dopravních nehod za rok 2012 - 2014 je zde největší stupeň vzniku dopravní nehody pro řidiče projíždějícím daným úsekem v Královéhradeckém kraji.

Nehodovost místa 01/2010-04/2016

Celkem nehod řešených PČR - 17 (Ú 0, TZ 2, LZ 5, HŠ 0)

Socioekonomická ztráta

12 323 000 Kč

Vývoj místa

06/2016

Zdeněk Kos, vedoucí provozního úseku, ŘSD Správa Hradec Králové k tomuto místu na Dopravní snídani řekl, že se jím ŘSD zabývalo. ŘSD má v úmyslu úsek doplnit dopravním značením a názor ŘSD je takový, že by bylo vhodné přejezdové signalizační zařízení doplnit předsazeným světelným signalizačním zařízením, které by bylo vidět ještě před vjetím do zatáčka a které by signalizovalo blížící se železniční přejezd a jedoucí vlak. Od začátku zatáčky k železničnímu přejezdu je prostor tak na tři až čtyři stojící vozidla a pokud jsou ve směru od Jaroměře další auta rozjetá, tak řidiči, kteří místo neznají, mají problémy dobrzdit za stojícími vozidly u přejezdu. ŘSD dalo tedy příslib zde u tohoto místa doplnit dopravní značení a pokusí se zde také doplnit i předsazená varovná světla, která budou signalizovat shodně se světly na železničním přejezdu. Co se týká úseku za železničním přejezdem ve směru na Hořenice, pan Kos přiznal, že směrové vedení komunikace tam není ideální a rizikové situace se tam skutečně vyskytují. V této částí za přejezdem ale zatím ŘSD nic neplánuje. Padl příslib vypracování bezpečnostní inspekce i na tuto část za přejezdem směrem na Hořenice, ze které by měl vzejít návrh řešení. Dále pan Kos řekl, že příkop u železničního přejezdu, který navazuje na propustek, by si ochranu skutečně zasloužil, protože příkop je tak hluboký, že osobní auto se tam schová celé. V rámci úprav, které zde tedy ŘSD plánuje, se chce ŘSD zabývat i ochranou příkopu a také bude ŘSD určitě jednat i se SŽDC, zda by bylo SŽDC schopno světelné signalizační zařízení rozšířit, tak aby bylo ještě před zatáčkou jako předzvěst. Co se týká realizace tak ŘSD se chce tímto místem zabývat ještě letos.

CZ7046

Jedná se o extravilánový úsek silnice I/35, šířka pruhů je 3,5m, šířka zpevněné části vozovky 10,5m (kategorie S11,5). V místě přechodu je snížená rychlost na 70km/h.

Rizikovost místa

Bez nehod s chodci, jedná se o riziková místa na významné komunikaci I. třídy

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 0 (Ú 0, TZ 0, LZ 0, HŠ 0)

Socioekonomická ztráta

0 Kč

Vývoj místa

05/2015

Město Hořice připravuje projektovou dokumentaci přemostění silnice I/35 lávkou. Je vydáno územní rozhodnutí a připravuje se projektová dokumentace pro realizaci stavby.

06/2016

Oba přechody jsou nyní zrušeny. S Policií ČR a se správcem komunikace bylo diskutováno, že podchod by zde byl výhodnější v rámci bezbariérovosti.

01/2017

Dle Odboru dopravy městského úřadu Hořice je stavební řízení k umístění lávky přes silnici I/35, která by měla spojit okrajovou část Libonic s městem Hořice, dokončeno. Na jaře 2017 by se měla schvalovat žádost o dotaci. Pokud bude žádost vyhodnocena kladně, tak by měla stavba lávky proběhnout ještě v roce 2017. Konstrukce lávky je navržena tak, aby došlo k minimálnímu omezení dopravy na silnici I/35. Investice do lávky vyšla finančně výhodnějí než realizace podchodu. V rámci zvýšení bezpečnosti jsou na silnici I/35 dále osazeny dopravní značky A12a Chodci. Tyto značky jsou 150 m před bývalými přechody.

CZ7043

Dlouhý přechod pro chodce v intravilánu přes souběh silnic I/14 a I/16.
Jedná se o jediný přechod mezi křižovatkami. U přechodu se nachází střední škola, autobusová zastávka, hotel, sportoviště, obchod, sídliště.

Rizikovost místa

Delší doba pobytu chodce na vozovce, možnost objetí vozidla dávající přednost chodci, blízkost školského zařízení a zastávek MHD.

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 0 (Ú 0, TZ 0, LZ 0, HŠ 0)

Socioekonomická ztráta

0 Kč

Vývoj místa

02/2016

Dle Ing. Davida Jelínka z odboru rozvoje města Trutnova tento přechod pro chodce město Trutnov zatím neřeší, protože v tomto místě je intenzita dopravy poměrně velká a před kruhovým objezdem již doprava v podstatě stojí. To je také asi důvodem, proč se na tomto přechodu pro chodce zatím nestala vážnější nehoda. Daleko nebezpečnější je přechod pro chodce třetí v pořadí od kruhového objezdu u tohoto přechodu ve směru na Polsko u čerpací stanice Benzina, kde již nějaké vážné následky dopravních nehod s chodci byly a tento přechod pro chodce město Trutnov řeší a měl by snad být ještě v roce 2016 upraven, tak aby byl bezpečný.

06/2016

V blízkosti přechodu je bývalá škola, která se má změnit na drobné provozovny – očekává se zvýšený pohyb chodců.

CZ7037

Jedná se o úsek silnice I/35 v km 79,8 - 80,8, krátce v intravilánu a následně v extravilánu. Ve směru staničení na výjezdu z obce Ostroměř po přejetí železničního přejezdu následují dva protisměrné směrové oblouky, po nichž následuje cca 300 m rovinka s relativně větším stoupáním, po němž následuje levý směrový oblouk a následně silnice vede v přímém směru po rovině. Úprava provozu je zde za pomocí svislého dopravního značení ve vztahu k označení železničního provozu, zákazu předjíždění a tvorbě kolon. Silnice I/35 je s mezinárodním provozem spojující Liberecký kraj a část Ústeckého kraje s krajem Královéhradeckým a následně se střední a severní Moravou. Okolí komunikace je rovinaté, částečně mírně zvlněné. Klimatické vlivy na dopravu jsou nevýznamné. V daném úseku se jedná o dvoupruhovou vozovku, oddělenou středovou čárou podélnou. Šíře jednotlivých jízdních pruhů je 3,5 m.

Rizikovost místa

Tento rizikový úsek je na komunikaci spojující Hradec Králové a Liberec, tudíž tranzitní. Tato komunikace je celá (kromě obcí) s nadstandartním šířkovým uspořádáním, pouze v tomto asi 2km rizikovém úseku je náhle zúžena a jsou na ni směrové oblouky. Na celé komunikaci jinak zúžení a obdobné směrové oblouky nejsou. Dálkoví řidiči jsou pak špatně upozorněni na to, že projíždějí úsekem, který má jiné parametry, než kterým doposud projížděli.

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 12 (Ú 4, TZ 2, LZ 3, HŠ 7)

Socioekonomická ztráta

96 823 000 Kč

Vývoj místa

06/2016

ŘSD připravuje rekonstrukci průtahu Ostroměří, ale u tohoto úseku se úpravy zatím neplánují.
Nehodovost zde poklesla 01/2014 – 04/2016 (6N; 1LZ), nestávají se zde nehody pravidelně.

Více
Jan Mikyska

Propadající se komunikace nad kanálem, asfalt zatéká do dutiny pod vozovkou. Těžko říct, jakou může komunikace přenést zátěž, než se zbortí do dutiny celá vrchní část.

Josef Svoboda

Směrem z Bohuslavic n.Met. na Černčice, na nejvyšším místě před Černčicemi je výtluk. Není vidět, protože je jakoby na obzoru silnice a najednou jste pravým kolem v něm.

Jan Mikyska

Propadající se podloží pár let staré silnice 308 v Černilově (trasa z Hradce Králové do Černilova) na začátku vsi u hřbitova. Pár metrů po sobě dvě rozšiřující se díry, hluboké asi 11cm.

Michal Jaroš

Na úseku viz foto je několik různých výtluků různých velikostí - je to příjezdová cesta do části vesnice Libeč u Trutnova GPS souřadnice :50.5979881N, 15.9454000E Adresa: Pod Viaduktem Trutnov

J. P.
J. P. 10.10.19

CZ9829, Hořice, silnice Husova

Aktivita: Přidán
CZ9829

Vytlačený asfalt na kraj vozovky. Asfaltový nádor má víc jak 10cm odbočující automobily už dřou spodkem. Tato krása je pod přejezdem ve směru od HK Od města je zase moc pěkná roleta

Vladislav Koritenský

Pozor !Silnice z Nového Bydžova směr Hořice za obcí Králíky. Značka pozor hrboly a omezení na 30Km/h nestačí. Při jízdě v koloně za kamionem jsem vymetl jámu hlubokou asi 10 - 15 cm s ostrou hranou a zničil jsem pneumatiku šíře 225 (snad ne 18" litý disk poznám až na vyvážení. Než jsem opravil defekt vletěl do stejné jámy tereňák a dalším šťastlivcům jen cvakli zuby.

Vladislav Koritenský

Pozor !Silnice z Nového Bydžova směr Hořice za obcí Králíky. Značka pozor hrboly a omezení na 30Km/h nestačí. Při jízdě v koloně za kamionem jsem vymetl jámu hlubokou asi 10 - 15 cm s ostrou hranou a zničil jsem pneumatiku šíře 225 (snad ne 18" litý disk poznám až na vyvážení. Než jsem opravil defekt vletěl do stejné jámy tereňák a dalším šťastlivcům jen cvakli zuby.

Vladislav Koritenský

Pozor !Silnice z Nového Bydžova směr Hořice za obcí Králíky. Značka pozor hrboly a omezení na 30Km/h nestačí. Při jízdě v koloně za kamionem jsem vymetl jámu hlubokou asi 10 - 15 cm s ostrou hranou a zničil jsem pneumatiku šíře 225 (snad ne 18" litý disk poznám až na vyvážení. Než jsem opravil defekt vletěl do stejné jámy tereňák a dalším šťastlivcům jen cvakli zuby.

Vladislav Koritenský

Silnice z Nového Bydžova směr Hořice.Za obcí Králíky značka výmoly a omezení rychlosti na 30 km/h. Pozor ani to nestačí. Dnes při jízdě v koloně jsem tam prorazil pneumatiku šíře 225. Místy jsou to přímo jámy až 10 cm hluboké a ostré hrany. Snad jsem nezkřivil litý disk. Takže velký pozor. Při jízdě v koloně to člověk zjistí pozdě.

Vladislav Koritenský

Silnice z Nového Bydžova směr Hořice.Za obcí Králíky značka výmoly a omezení rychlosti na 30 km/h. Pozor ani to nestačí. Dnes při jízdě v koloně jsem tam prorazil pneumatiku šíře 225. Místy jsou to přímo jámy až 10 cm hluboké a ostré hrany. Snad jsem nezkřivil litý disk. Takže velký pozor. Při jízdě v koloně to člověk zjistí pozdě.

Více