Pelhřimov

Okres

65 výtluků

  • 15 / 23 % Kritická závažnost
  • 27 / 42 % Nízká závažnost
  • 23 / 35 % Opraveno
Mapa
na váš web
Více info
CZ8998

Vozovka mezi obcemi Koberovice, Vojslavice, Speřice, totálně zničená vozovka, již řadu let, a nikdo to neřeší, tohle je snad 4. třída silnice.. ostuda našeho státu, jízda připomíná cestu polem..

CZ8996
5
Úsek nad 50 m

špatný stav vozovky před obcí Syrov, smšr Senožaty, poškozená vozovka v delším úseku až na kameny a hlínu, slibujií od 3.6. opravu a můj příspěvek zmizel :(

CZ8995
3
Úsek do 50 m

nělčí díry na křižovatce u obcí Těškovice, Studený, Skoranovice, Syrov.. nedaleko proběhla oprava záplatou.. zde se již nasi nedostalo.. :(

Více
CZ7113

Křižovatka silnic II/129,II/347 a místní komunikaci v intravilánu, situování na konec směr. oblouků a klesání (3 větve). Průsečná křižovatka s řadícími pruhy, vedlejší větve s SDZ P6-Stůj, dej přednost v jízdě. Silnice II/129 regionální význam, příjezd do Humpolce a k D1, směr V-Z silnice II/347 spojnice Světlé n.S s Humpolcem a D1, a dále po I/38 na Čáslav, směr JZ-SV, MK spojnice příjezdů do Humpolce.

Rizikovost místa

Rozlehlá křižovatka, hlavní dopravní proudy odlišné od hlavní komunikace a vnímání řidičem.

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 7 (Ú 0, TZ 0, LZ 6, HŠ 3)

Socioekonomická ztráta

3 360 000 Kč

Vývoj místa

12/2015

Ing. Květoslav Namyslo, místostarosta města Humpolce potvrdil, že město Humpolec zadalo zpracování studie, kterou následně poskytlo Kraji Vysočina. Toto je první krok k řešení tohoto místa a otázkou nyní je, jak se ke studii postaví Kraj Vysočina a zda se přikročí k vypracování projektových dokumentací.

11/2016

Studie křižovatky byla zpracována ve 2 variantách, obě varianty se týkají přestavby na okružní křižovatku. V roce 2017 by se měly připravit projektové dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení. Předpoklad realizace stavby je v roce 2018. Toto je dohodnuto i s městem Humpolec.

CZ7191

Jde o železniční podjezd na silnici I/34 v Pelhřimově v intravilánu. Trasa komunikace podjezdu je v podobě výškového oblouku údolnicového vydutého, rychlost z obou směrů je 50 km/h. V úseku dochází k náhlému zvednutí hladiny vody pod mostem během velmi krátkého času - při prudkých deštích do jedné minuty. Hladina vody se zvedne natolik, že již není možný průjezd vozidel a silnice se stává nesjízdnou. Pokud se hladina vody začne náhle zvedat, řidič není schopen ze svého pohledu z vozidla rozeznat, jaká výše hladiny ve skutečnosti zde je, zda 5 cm, 10 cm, nebo také 1 metr a více. Současné umístěné dopravní značení neřeší problém spočívající v kanalizaci, která není schopna pojmout vzhledem ke světlosti zatrubnění dešťovou vodu při prudkých deštích. Dopravní značení není pro řidiče vypovídající o situaci a o nebezpečí, které ho čeká. Řidič nedostane dopravním značením žádnou relevantní informaci, aby do úseku nevjížděl a tím zabránil škodám na vozidle. Při příliš vysoké hladině vody by mohlo dojít i k utonutí posádky, zejména dětí, jelikož hladina vody je schopna vystoupat i do 160 cm!!

Rizikovost místa

Rychlý nárůst hladiny srážkové vody při přívalových deštích, nelze odhadnou výšku hladiny (i 2m).

Nehodovost místa 01/2010-10/2016

Celkem nehod řešených PČR - 1 (Ú 0, TZ 0, LZ 1, HŠ 0)

Socioekonomická ztráta

429 000 Kč

Vývoj místa

11/2016

Pan Ladislav Med, místostarosta Pelhřimova k tomuto místu na Dopravní snídani řekl, tento podjezd byl v minulosti každoročně zatápěn, ale do výše 20- 30 cm vody, takže byl průjezdný. V současné době se rozrostl areál Agrostroje, kde je asi 10 ha zpevněné plochy a všechen svod vody jde do potoka, který je zatrubněn a vede právě pod tímto podjezdem. Sešlo se zde více problémů najednou. Letos kdy byly opravdu velké přívalové deště se tam letos zatopily 2 auta. Proto došlo na schůzku s Krajským úřadem, ŘSD, Policií ČR a projektanty, kdy vzešlo řešení vzniku nové kuriózní značky IP22. Uvidí se, zda tato značka bude smysluplná a zda řidiče dostatečně na nebezpečí upozorní. Dále by se zde měla řešit i světelná signalizace v případě zatopení podjezdu. Současně se bude připravovat investiční záměr k vyřešení odvodnění tohoto místa. S Odbory životního prostředí se také řeší možnost snížení vodní hladiny kaskády rybníků, které jsou v blízkosti podjezdu o 10 cm, které by v případě dešťů byly schopny pojmout více vody.

Pavel H.
Pavel H. 3.7.18

CZ8996, Syrov, silnice č.13029

Aktivita: Opraven

Položen nový asfalt, akorát je nedotažený okraj vozovky, místy až o 30 cm od původního okraje.. opět odfláknutá práce!

Pavel H.

Vozovka mezi obcemi Koberovice, Vojslavice, Speřice, totálně zničená vozovka, již řadu let, a nikdo to neřeší, tohle je snad 4. třída silnice.. ostuda našeho státu, jízda připomíná cestu polem..

Pavel H.
Pavel H. 2.6.18

CZ8996, Syrov, silnice č.13029

Aktivita: Přidán
CZ8996

špatný stav vozovky před obcí Syrov, smšr Senožaty, poškozená vozovka v delším úseku až na kameny a hlínu, slibujií od 3.6. opravu a můj příspěvek zmizel :(

Pavel H.
Pavel H. 2.6.18

CZ8995, Onšov, silnice č.13029

Aktivita: Přidán
CZ8995

nělčí díry na křižovatce u obcí Těškovice, Studený, Skoranovice, Syrov.. nedaleko proběhla oprava záplatou.. zde se již nasi nedostalo.. :(

Více