Ždírec nad Doubravou

Obec

1 výtluk

  • 1 / 100 % Kritická závažnost
  • 0 / 0 % Nízká závažnost
  • 0 / 0 % Opraveno

Nadřazený celek

Mapa
na váš web
Více info
CZ7093

Křižovatka silnic I/34 - I/37 v intravilánu, vozovka živice, hlavní silnicí je I/34 trasa Havlíčkův Brod - Svitavy, vedlejší silnice I/37 trasa Velká Bíteš (resp. Žďár nad Sázavou) - Hradec Králové (resp. Pardubice). Jde o průsečnou křižovatku, s přídatnými pruhy, šířky pruhů se pohybují ve standardních šířkách 3,25 až 3,50m. Jde o křížení významných silnic I. třídy. Křižovatka je významná z hlediska dálkových tras I/34 a I/37.

Rizikovost místa

Dle místních znalostí je křižovatka často ovlivněna nehodami řidičů, kteří nedají přednost v jízdě oproti dopravní značce Stůj, dej přednost v jízdě!

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 22 (Ú 0, TZ 1, LZ 28, HŠ 7)

Socioekonomická ztráta

18 935 000 Kč

Vývoj místa

12/2015

Ing. Marie Tesařová, ředitelka Správy ŘSD Jihlava k tomuto místu sdělila, že v loňském roce byla zpracována bezpečnostní inspekce. Řešení místa z bezpečnostní inspekce vyplynulo. Okružní křižovatka se zde zkoušela již někdy před 16 lety. Řešení místa okružní křižovatkou ŘSD ale bohužel muselo vyloučit, protože již v dnešní době je na místě překročena hluková zátěž dle starých hygienických norem. A dnešní hygienické normy jsou ještě přísnější. V případě jakékoliv stavební úpravy se pak norma ještě snižuje o dalších 10 dB a je tedy nereálné zde okružní křižovatku právě díky překročené hlukové zátěži vystavět. Objekty by se zde musely v případě okružní křižovatky ochránit nějakou hlukovou stěnou, která by asi byla nemalá.

Ohledně úpravy místa SSZ sdělil starosta města Ždírec nad Doubravou Jan Martinec, že město Ždírec nad Doubravou na řešení místa SSZ spolupracuje s ŘSD. Tato křižovatka byla v obci nebezpečnou vždy. Její první úpravy se provedly již někdy v letech 1993 až 1994. Okružní křižovatka zde byla naceněna zhruba na nějakých 12 miliónů korun, úprava SSZ na nějakých 3,5 miliónů korun, což je minimální částka, vzhledem ke škodám, které se zde dějí. Nicméně tuto částku musí zaplatit město Ždírec nad Doubravou a zastupitelé města nejsou schopni zatím tuto částku akceptovat. Pokud by se našla částka 3,5 miliónů korun, tak by toto místo bylo téměř vyřešeno. Momentálně jde o nalezení finanční částky na úpravu tohoto místa. Ideálním řešením se zde tedy díky hluku, financím a značnému pohybu chodců zdá úprava SSZ.

10/2016

Křižovatka byla osazena SSZ ve spolupráci města Ždírec nad Doubravou a ŘSD. Finanční příspěvek na realizaci poskytl Státní fond dopravní infrastruktury SFDI.

Echopix Echopix

Křižovatka silnic I/34 - I/37 v intravilánu, vozovka živice, hlavní silnicí je I/34 trasa Havlíčkův Brod - Svitavy, vedlejší silnice I/37 trasa Velká Bíteš (resp. Žďár nad Sázavou) - Hradec Králové (resp. Pardubice). Jde o průsečnou křižovatku, s přídatnými pruhy, šířky pruhů se pohybují ve standardních šířkách 3,25 až 3,50m. Jde o křížení významných silnic I. třídy. Křižovatka je významná z hlediska dálkových tras I/34 a I/37.

Rizikovost místa

Dle místních znalostí je křižovatka často ovlivněna nehodami řidičů, kteří nedají přednost v jízdě oproti dopravní značce Stůj, dej přednost v jízdě!

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 22 (Ú 0, TZ 1, LZ 28, HŠ 7)

Socioekonomická ztráta

18 935 000 Kč

Vývoj místa

12/2015

Ing. Marie Tesařová, ředitelka Správy ŘSD Jihlava k tomuto místu sdělila, že v loňském roce byla zpracována bezpečnostní inspekce. Řešení místa z bezpečnostní inspekce vyplynulo. Okružní křižovatka se zde zkoušela již někdy před 16 lety. Řešení místa okružní křižovatkou ŘSD ale bohužel muselo vyloučit, protože již v dnešní době je na místě překročena hluková zátěž dle starých hygienických norem. A dnešní hygienické normy jsou ještě přísnější. V případě jakékoliv stavební úpravy se pak norma ještě snižuje o dalších 10 dB a je tedy nereálné zde okružní křižovatku právě díky překročené hlukové zátěži vystavět. Objekty by se zde musely v případě okružní křižovatky ochránit nějakou hlukovou stěnou, která by asi byla nemalá.

Ohledně úpravy místa SSZ sdělil starosta města Ždírec nad Doubravou Jan Martinec, že město Ždírec nad Doubravou na řešení místa SSZ spolupracuje s ŘSD. Tato křižovatka byla v obci nebezpečnou vždy. Její první úpravy se provedly již někdy v letech 1993 až 1994. Okružní křižovatka zde byla naceněna zhruba na nějakých 12 miliónů korun, úprava SSZ na nějakých 3,5 miliónů korun, což je minimální částka, vzhledem ke škodám, které se zde dějí. Nicméně tuto částku musí zaplatit město Ždírec nad Doubravou a zastupitelé města nejsou schopni zatím tuto částku akceptovat. Pokud by se našla částka 3,5 miliónů korun, tak by toto místo bylo téměř vyřešeno. Momentálně jde o nalezení finanční částky na úpravu tohoto místa. Ideálním řešením se zde tedy díky hluku, financím a značnému pohybu chodců zdá úprava SSZ.

10/2016

Křižovatka byla osazena SSZ ve spolupráci města Ždírec nad Doubravou a ŘSD. Finanční příspěvek na realizaci poskytl Státní fond dopravní infrastruktury SFDI.