Havlíčkův Brod

Okres

26 výtluků

  • 11 / 42 % Kritická závažnost
  • 6 / 23 % Nízká závažnost
  • 9 / 35 % Opraveno
Mapa
na váš web
Více info
CZ9567

Záludná zatáčka 100m od obce Bohumilice. V délce ca 30m koncentrace velkých a menších výmolů. Možnost vložit 4 fotky není bohužel dostatečná pro skutečný počet výmolů v tomto úseku.

Více
CZ9568

Celá silnice č. 35015 včetně ulice Hlubocká v městysi Krucemburk do Hluboké nahoru k točně (křižovatce u domu č. p. 17 až č.p. 13) by si zasloužila po 35 letech konečně nový 5 cm silný asfaltový koberec, včetně z frézování části vozovky a opravy nejhorších děr ve vozovce. Z frézování zdvihlého, někde i o 15 cm povrchu vozovky kořenama stromů atd… Myslím, že kraj posílá nemalé peníze na opravy 3. tříd vozovek, ale u nás na Vysočině se u 3. třídy vozovek stále někdo zaučuje lopatou opravovat díry záplatami, jako by to dělal z donucení a jako za trest. Pro řidiče motorek i cyklisty je již silnice nebezpečná, odletující 4 cm kameny. Děkuji velice, že do dvou let naplánujete tuto rekonstrukci (včetně bílé okrajové čáry) a nenecháte tuto silnici rozpadnout totálně. Viz silnice Vojnův Městec - Radostín, tam to silničáři opravili velice pěkně (sil. č. 35014). Dík.

CZ7121

Silnice I/38 tvoří komunikaci ve směru S-J M. Boleslav – Znojmo. Sil. I/34 tvoří spojnici Č. Budějovic Humpolec na Svitavy. Jedná o čtyřpruhovou směrově nedělenou komunikaci s řadou úrovňových křižovatek a přechodů pro chodce. Intenzity: 15,5tis voz /24h z toho 29%NV

Rizikovost místa

Rizikovým místem je cca 3,5km průtak silnice I/38 městem H. Brod. Silnice I/38

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 0 (Ú 0, TZ 0, LZ 0, HŠ 0)

Socioekonomická ztráta

0 Kč

Vývoj místa

12/2015

Ing. Marie Tesařová, ředitelka Správy ŘSD Jihlava sdělila že, obchvat Havlíčkova Brodu je na dobré cestě. V současné době se vykupují pozemky v trvalém záboru stavby. Komplikovaná jednání jsou pouze s jedním vlastníkem pozemků. Pravděpodobně dojde k vyvlastňovacímu procesu, a pokud zmíněný vlastník využije všechny opravné prostředky, dojde ke zdržení zhruba rok. Územní rozhodnutí je již vydáno a a usiluje se o vydání stavebního povolení.

11/2016

Ještě nejsou provedeny výkupy všech pozemků. Předpokládá se v roce 2017 vydání stavebního povolení a vypsání výběrového řízení na dodavatele stavby. Realizace stavby se předpokládá v roce 2018.

CZ7093

Křižovatka silnic I/34 - I/37 v intravilánu, vozovka živice, hlavní silnicí je I/34 trasa Havlíčkův Brod - Svitavy, vedlejší silnice I/37 trasa Velká Bíteš (resp. Žďár nad Sázavou) - Hradec Králové (resp. Pardubice). Jde o průsečnou křižovatku, s přídatnými pruhy, šířky pruhů se pohybují ve standardních šířkách 3,25 až 3,50m. Jde o křížení významných silnic I. třídy. Křižovatka je významná z hlediska dálkových tras I/34 a I/37.

Rizikovost místa

Dle místních znalostí je křižovatka často ovlivněna nehodami řidičů, kteří nedají přednost v jízdě oproti dopravní značce Stůj, dej přednost v jízdě!

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 22 (Ú 0, TZ 1, LZ 28, HŠ 7)

Socioekonomická ztráta

18 935 000 Kč

Vývoj místa

12/2015

Ing. Marie Tesařová, ředitelka Správy ŘSD Jihlava k tomuto místu sdělila, že v loňském roce byla zpracována bezpečnostní inspekce. Řešení místa z bezpečnostní inspekce vyplynulo. Okružní křižovatka se zde zkoušela již někdy před 16 lety. Řešení místa okružní křižovatkou ŘSD ale bohužel muselo vyloučit, protože již v dnešní době je na místě překročena hluková zátěž dle starých hygienických norem. A dnešní hygienické normy jsou ještě přísnější. V případě jakékoliv stavební úpravy se pak norma ještě snižuje o dalších 10 dB a je tedy nereálné zde okružní křižovatku právě díky překročené hlukové zátěži vystavět. Objekty by se zde musely v případě okružní křižovatky ochránit nějakou hlukovou stěnou, která by asi byla nemalá.

Ohledně úpravy místa SSZ sdělil starosta města Ždírec nad Doubravou Jan Martinec, že město Ždírec nad Doubravou na řešení místa SSZ spolupracuje s ŘSD. Tato křižovatka byla v obci nebezpečnou vždy. Její první úpravy se provedly již někdy v letech 1993 až 1994. Okružní křižovatka zde byla naceněna zhruba na nějakých 12 miliónů korun, úprava SSZ na nějakých 3,5 miliónů korun, což je minimální částka, vzhledem ke škodám, které se zde dějí. Nicméně tuto částku musí zaplatit město Ždírec nad Doubravou a zastupitelé města nejsou schopni zatím tuto částku akceptovat. Pokud by se našla částka 3,5 miliónů korun, tak by toto místo bylo téměř vyřešeno. Momentálně jde o nalezení finanční částky na úpravu tohoto místa. Ideálním řešením se zde tedy díky hluku, financím a značnému pohybu chodců zdá úprava SSZ.

10/2016

Křižovatka byla osazena SSZ ve spolupráci města Ždírec nad Doubravou a ŘSD. Finanční příspěvek na realizaci poskytl Státní fond dopravní infrastruktury SFDI.

Více