Horní Slavkov

Obec

výtluků

  • 0 / 0 % Kritická závažnost
  • 0 / 0 % Nízká závažnost
  • 0 / 0 % Opraveno

Nadřazený celek

Mapa
na váš web
Více info
CZ7069

Úsek silnice II/209 v extravilánu, dvoupruhová komunikace s protisměrnými oblouky, značně rozdílných poloměrů, trasování v údolí podél říčky blízko města Horní Slavkov.
Silnice II/209 krajského významu, severojižní trasování, spojnice měst Krásno, Horní Slavkov, Loket, Nové Sedlo, Chodov a Nová role.
Max. rychlost 90km/h, vodící tabule omezeně.

Rizikovost místa

Protisměrné oblouky značně rozdílných poloměrů, vliv klimatických podmínek, max. povolená rychlost.

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 28 (Ú 1, TZ 4, LZ 12, HŠ 17)

Socioekonomická ztráta

50 839 000 Kč

Vývoj místa

02/2016

Dle vyjádření Ing. Pavlase z Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje bylo v této lokalitě v minulosti skutečně instalováno svislé dopravní značení SDZ Z3 do směrových oblouků. Tím došlo k významnému posunu ve zvýraznění těchto směrových oblouků pro účastníky silničního provozu a tím i ke zvýšení bezpečnosti. V současné době v tomto úseku Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje neplánuje realizaci dalších bezpečnostních opatření. (pozn.Dopravní snídaně statistikanehod za rok 2015 - 4 nehody, s následky 2 lehkých zarnění. Riziková je hlavně zatáčka před 6 km staničení silnice III/2019 před mostem 209-008.)

02/2016

Správní inspektor Bc . Fiala se zástupcem Policie ČR, por. Trabachem, se na místě shodli, že učiněné kroky (instalované dopravní značení Z3) pro zabránění nehodovosti jsou postačující, nebyly objeveny žádné jiné závady ve vodorovném ani svislém značení.

Poručíkem Trabachem byl proveden rozbor dopravních nehod za rok 2015. Bylo zjištěno, že k dopravním nehodám došlo v období před položením mikrokoberce (dále jen MKK). Položením MKK došlo ke zdrsnění povrchu silnice, čímž by měly být omezeny nepříznivé adhezní vlastnosti stávajícího povrchu silnice. MKK byl položen v období 08- 09/2015 a po jeho položení se stala ve zmiňovaném úseku (ve staničení cca 5,491 -5,898 km) jedna dopravní nehoda, která nebyla způsobena stavem silnice, ale nepozorností řidičky, kdy neodhadla a nedobrzdila vzdálenost před ní jedoucího vozidla.

Se zástupcem Policie ČR bylo dohodnuto, že v současné době se nebudou provádět další opatření. Nehodovost úseku se bude i nadále sledovat a v případě, že by se nehody opakovaly i v následujícím období, bude situace řešena bezpečnostní inspekcí silnice č. II/209.

08/2016

V období 01/2016 - 07/2016 včetně, zde nedošlo k dopravní nehodě evidované Policií ČR.

01/2017

Dle vyjádření Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje je opatření na místě zrealizováno, zatím bez dalších změn.

Echopix Echopix

Úsek silnice II/209 v extravilánu, dvoupruhová komunikace s protisměrnými oblouky, značně rozdílných poloměrů, trasování v údolí podél říčky blízko města Horní Slavkov.
Silnice II/209 krajského významu, severojižní trasování, spojnice měst Krásno, Horní Slavkov, Loket, Nové Sedlo, Chodov a Nová role.
Max. rychlost 90km/h, vodící tabule omezeně.

Rizikovost místa

Protisměrné oblouky značně rozdílných poloměrů, vliv klimatických podmínek, max. povolená rychlost.

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 28 (Ú 1, TZ 4, LZ 12, HŠ 17)

Socioekonomická ztráta

50 839 000 Kč

Vývoj místa

02/2016

Dle vyjádření Ing. Pavlase z Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje bylo v této lokalitě v minulosti skutečně instalováno svislé dopravní značení SDZ Z3 do směrových oblouků. Tím došlo k významnému posunu ve zvýraznění těchto směrových oblouků pro účastníky silničního provozu a tím i ke zvýšení bezpečnosti. V současné době v tomto úseku Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje neplánuje realizaci dalších bezpečnostních opatření. (pozn.Dopravní snídaně statistikanehod za rok 2015 - 4 nehody, s následky 2 lehkých zarnění. Riziková je hlavně zatáčka před 6 km staničení silnice III/2019 před mostem 209-008.)

02/2016

Správní inspektor Bc . Fiala se zástupcem Policie ČR, por. Trabachem, se na místě shodli, že učiněné kroky (instalované dopravní značení Z3) pro zabránění nehodovosti jsou postačující, nebyly objeveny žádné jiné závady ve vodorovném ani svislém značení.

Poručíkem Trabachem byl proveden rozbor dopravních nehod za rok 2015. Bylo zjištěno, že k dopravním nehodám došlo v období před položením mikrokoberce (dále jen MKK). Položením MKK došlo ke zdrsnění povrchu silnice, čímž by měly být omezeny nepříznivé adhezní vlastnosti stávajícího povrchu silnice. MKK byl položen v období 08- 09/2015 a po jeho položení se stala ve zmiňovaném úseku (ve staničení cca 5,491 -5,898 km) jedna dopravní nehoda, která nebyla způsobena stavem silnice, ale nepozorností řidičky, kdy neodhadla a nedobrzdila vzdálenost před ní jedoucího vozidla.

Se zástupcem Policie ČR bylo dohodnuto, že v současné době se nebudou provádět další opatření. Nehodovost úseku se bude i nadále sledovat a v případě, že by se nehody opakovaly i v následujícím období, bude situace řešena bezpečnostní inspekcí silnice č. II/209.

08/2016

V období 01/2016 - 07/2016 včetně, zde nedošlo k dopravní nehodě evidované Policií ČR.

01/2017

Dle vyjádření Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje je opatření na místě zrealizováno, zatím bez dalších změn.