Brno-město

Okres

211 výtluků

  • 29 / 14 % Kritická závažnost
  • 92 / 44 % Nízká závažnost
  • 90 / 43 % Opraveno

Nadřazený celek

Podřazené jednotky:

Mapa
na váš web
Více info
CZ11060

Výtluk je v ulici Křídlovická za křižovatkou s ulicí Ypsilantiho. Nachází se hned za zatáčkou a v hlavní stopě, takže snad každé auto do něho vjede. Je širší než pneumatika, takže rána při projetí výtluku je velká.

CZ11045
2
Úsek nad 50 m

Výtluk na silnici I/43 na ulici sportovní v pravém pruhu ve směru na Svitavy přímo pod mostem (ul. Křižíkova). Před tímto výtlukem je 300-metrový úsek nerovností.

CZ10781
3
Jednotlivý výtluk

Postupně se stále víc propadající víko kanalizace nacházející se ve středu silnice v ulici Teychlova je za jízdy lehce přehlédnutelné. Párkrát jsem si už myslem, že mám po nápravně.

CZ10765
2
Jednotlivý výtluk

Já vím, že se má ten most opravovat, ale než se tak stane, to nejde někdy o víkendu zfrézovat a trošičku zlepšit ten povrch u dilatační mezery u nájezdu z Ostravy na Otakara ševčíka? Je to fakt strašné, stačilo by to trošičku zfrézovat, nebo nahřát a přejet válcem, vždyť jste měli přece takové ty nahřívací náklaďáky, kde jsou? Proč se na to nepoužívají ?

CZ10254

Ulice Bauerova v Brně. Ve směru od Pisárek do centra v pravém jízdním pruhu mezi autobusovými zastávkami Riviéra a Bauerova. Dva kusy propadených poklopů kanalizace. Ten blíže zastávce Riviéra asi stupeň 2, ten druhý o několik desítek metrů dál asi stupeň 4. Nechápu jak je možné, že na takto frekventované silnici tak dlouhou dobu (určitě rok, mozná déle) nikdo neřeší opravu! Kolikrát mám až strach, že když se dobře trefím, nechám tam i kolo :D Bohužel bez fotek, z důvodu vysoce frekventovaného úseku, kde není možné si jen tak zastavit a v klidu fotit :)

Více
CZ9735

Dálnice v Brně, nadjezd nad D2 u Makra směr Vyškov => Praha pomalý pruh, vyjeté koleje jak prase. Vždycky když tadyma jedu, a vjedu do těch kolejí, tak mě volant střelí, že se už vidím v souběžném směru, velice nebezpečné místo! Bohužel nemám originální fotku, jenom ze Street View, kde jsou koleje taky krásně vidět!

CZ9462

Silnice je posetá výmoli a klikatá. Bohužel se mi nepovedlo pořídit fotku kvůli provozu. Silnice je děravá od konce Brna, křižovatka ulice Šimáčkova a Jedovnická (Zadní Hády) až po Ochoz.

CZ9254

Frekventovaná silnice podél Brněnské přehrady cca od Obory po Kapli Matky Boží před Veverskou Bítýškou je dlouhé roky jen minimálně opravovaná. Pokud ano tak neefektivně - jen na některých místech největších děr nalití asfaltu, zaplácání lopatou. Řidiči jsou nuceni jezdit v protisměru (nejvíce mezi hradem Veveří a Novými Dvory) a to právě v nebezpečných úsecích, kterými speciálně tato trasa vyniká, protože je to zároveň rekreační oblastí a po silnici se pohybují nejen auta (poslední dobou navíc auta z nedaleké dálnice, když tam jsou problémy), ale také pěší a cyklisté (chybí zde cyklistická stezka). Od Nových dvorů po kapli je prudká zatáčka do kopce, po které jezdí denně několik, desítek tiráků do Veverské Bítýšky a zde je také problémový úsek, který není řádně opravován. Vyfotit se tato místa nedají vzhledem k nebezpečnosti úseku, proto jsem se musela vyhnout povinnému nahrání fotografie před uložením náhráním neutrálního textu, za což se omlouvám.

CZ9253

Frekventovaná silnice podél Brněnské přehrady cca od Obory po Kapli Matky Boží před Veverskou Bítýškou je dlouhé roky jen minimálně opravovaná. Pokud ano tak neefektivně - jen na některých místech největších děr nalití asfaltu, zaplácání lopatou. Řidiči jsou nuceni jezdit v protisměru (nejvíce mezi hradem Veveří a Novými Dvory) a to právě v nebezpečných úsecích, kterými speciálně tato trasa vyniká, protože je to zároveň rekreační oblastí a po silnici se pohybují nejen auta (poslední dobou navíc auta z nedaleké dálnice, když tam jsou problémy), ale také pěší a cyklisté (chybí zde cyklistická stezka). Od Nových dvorů po kapli je prudká zatáčka do kopce, po které jezdí denně několik, desítek tiráků do Veverské Bítýšky a zde je také problémový úsek, který není řádně opravován. Vyfotit se tato místa nedají vzhledem k nebezpečnosti úseku, proto jsem se musela vyhnout povinnému nahrání fotografie před uložením náhráním neutrálního textu, za což se omlouvám.

CZ8534

Ulice Veveri v Brne v obou smerech od ulice Grohova po ulici Slovakova-nejhorsi usek. Ulice je pred rekonstrukci ale v horizontu 2 let. Diry vedle koleji jsou nebezpecne pro cyklisty motorkare za mokra i pro auta.Alespon zalit asfaltem nez bude rekonstrukce. Proc nehlasi takove nebezpecne useky mestska i statni policie? Neni to v jejich naplni prace?

CZ6604

NEBEZPEČNÁ KŘIŽOVATKA! V letních měsícíh, kdy z výjezdu z ulice TOVÁRNÍ na ulici ROVINY - nejde vidět (díky porostu zeleně) do leva. Při výjezdu pomaleji jedoucích aut (kamion, bagr, apod) musí auta jedoucí po ulici Roviny nečekaně dávat přednost a brzdit. Je to jen do času než se na tomto místě stane nějaká závažná nehoda. (V minulosti již pár nehod na tomto místě bylo) - stačilo by upravit porost a naistalovat zrcadlo.

CZ7170

Jedná se o kombinovanou křižovatku silnic II/380, II/417 a III/15283 v intravilánu, místní část Tuřany. Hlavní komunikace je zde lomená (II/380), v křižovatce je umístěn středový ostrov se sousoším. Pěší trasy jsou situovány po obvodu křižovatky, autobusové zastávky jsou zde umístěny na jízdním pruhu a na větvi křižovatky.

Rizikovost místa

Nestandartní vedení hlavní pozemní komunikace do oblouku, rozlehlost křižovatky, zhoršené rozhledové poměry, nevyhovující sklon větve křižovatky ve směru od centra města Brna, velké intenzity dopravy prakticky na všech větvích křižovatky.

Nehodovost místa 01/2010-05/2016

Celkem nehod řešených PČR - 14 (Ú 0, TZ 1, LZ 8, HŠ 0)

Socioekonomická ztráta

8 521 000 Kč

Vývoj místa

06/2016

Ing. Michal Franek, vedoucí oddělení rozvoje dopravy Jihomoravského kraje se k této křižovatce, resp. o několika sousedících křižovatkách na Dopravní snídani vyjádřil, že Jihomoravský kraj ví, že tyto křižovatky jsou problematické. Pokud by se zde Jihomoravský kraj pustil do nějakých razantnějších investičních akcí, tak než se tyto akce stačí připravit a projednat (v místě je např. několik stromů, které by se musely vykácet, proti čemuž bude bojovat spousta ochránců), tak jsme v časovém horizontu, kdy se začne realizovat obchvat Tuřan. A obchvat Tuřan zde z této křižovatky odvede značné množství dopravy. Pokud by se zde našlo nějaké „organizační opatření“ s mírnými stavebními úpravami a hlavně bez zásahu do zeleně, tak by bylo možné na takovém to opatření zapracovat. Opatření by ale také muselo vyhovovat i novým poměrům, které do této problematiky následně vznese obchvat Tuřan. Dále by se někdy v budoucnu měla realizovat i MUK na D1 Černovická terasa, o které se zatím sice neví, kdy bude realizována, ale ta zde také bude mít vliv na intenzitu dopravy. A je pak otázkou, zda se zde intenzity zvýší nebo naopak sníží. Tuto MUK vláda ČR uložila ŘSD vybudovat do konce roku 2005 a dnes je rok 2016 a křižovatka stále není realizována. Stále probíhá letité územní řízení. Pokud by Jihomoravský kraj u této křižovatky v Tuřanech začal řešit územní řízení, tak by se realizace úprav pravděpodobně uskutečnila až někdy po roce 2020. Obchvat Tuřan se připravuje a zásadním problémem je zde majetkoprávní vypořádání k pozemkům, které je finančně náročnější než samotná stavba obchvatu a to je obrovský problém, který si málokdo uvědomuje. Získat potřebné pozemky pro stavbu je značně složité, a pokud vlastnící pozemků je tyto Jihomoravskému kraji nabízí za cenu 5.000,-Kč za m2 apod., tak Jihomoravský kraj musí zvažovat, zda toto je správné řešení a zda se chová jako řádný hospodář. Jihomoravský kraj nemůže přistupovat za každou cenu na takovéto částky. Bylo ale uzavřeno memorandum mezi Jihomoravským krajem, městem Brnem a místní částí Brna a je naplánováno, že obchvat Tuřan bude do roku 2023 realizován.

CZ7042

Jde o silnici I/52, ul. Vídeňská a třípruhový oddělený jízdní pás ve směru od Modřic do Brna. Úsek od napojení silnice III. třídy č. 15268 (okružní křižovatka naproti OC Futurum) ke sjezdu na dálnici D1 ve směru na Olomouc. Silnice I. třídy I/52 má odděleny protisměrné jízdní proudy dělícím ostrůvkem s tramvajovou tratí, doplněným bezpečnostním svodidlem. V předmětném úseku se nachází připojovací - průpletový a odbočovací jízdní pruh ve vztahu k dopravnímu napojení výše uvedených pozemních komunikací. Stav vozovky je zde vyhovující.

Rizikovost místa

Dochází zde ke konfliktu vozidel směřujících na dálnici D1, jejichž řidiči nesprávně vyhodnotí dopravní situaci v daném místě. Najedou s vozidlem do odbočovacího pruhu vedoucího k okružní křižovatce, následně projíždí přes dopravní stín a dochází ke střetům s vozidly vyjíždějícími z okružní křižovatky na silnici I/52. Také zde často dochází k předčasnému zařazování do průpletového pruhu v místě kde je na vozovce vodorovná dopravní značka č. V1a ve směru na sjízdnou rampu na dálnici D1 na Olomouc (nákladní vozidla zde mohou mít připojující se osobní vozidla v tzv. mrtvém úhlu). Je zde vysoká intenzita provozu a vysoký podíl nákladní dopravy. Dalším negativem je blízkost jednotlivých připojení.

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 22 (Ú 0, TZ 0, LZ 0, HŠ 22)

Socioekonomická ztráta

5 764 000 Kč

Vývoj místa

02/2016

Dle vyjádření pana Ing. Michala Franeka z odboru rozvoje dopravy Krajského úřadu Jihomoravského kraje je v tomto místě řešení situace velmi složité. V minulosti se zde postavila naprosto nevhodně okružní křižovatka nejen z hlediska umístění, ale i z hlediska parametrů a Krajský úřad ji majetkově nikdy nepřevzal. V dnešní době se k okružní křižovatce nikdo majetkově nehlásí. Kdo bude křižovatku opravovat, nikdo neví. řešení, které se zde chystá v rámci rozšíření dálnice je, že se sjezd a nájezd k okružní křižovatce zruší a posune se směrem někam k Modřicím, což zase naráží na majetkové problémy, protože tam není vhodný pozemek, kde by se nové napojení souběžné komunikace na komunikaci I/52 realizovalo. Dalším řešením jsou "mosty Moravanská", což je řešení zhruba za půl miliardy korun, do kterého stát investovat nechce. Maximálně je stát ochoten zaplatit nějaké rampy a zbytek by měl platit Jihomoravský kraj a město Brno, což je poměrně nereálné.

06/2016

Nyní se projednává umístění baliset do dopravního stínu. Také se projednává úplné zrušení okružní křižovatky a také zrušení tohoto sjezdu z I/52 k současné okružní křižovatce. Zůstal by zde pouze výjezd na I/52. Sjezd z I/52 by se provedl o jeden dříve s čímž ale za současného stavu nesouhlasí PČR, protože problém by se přenesl na dřívější sjezd. U dřívějšího sjezdu by se musel alespoň zrušit výjezd na I/52, který také není ideální. Pomohla by výstavba Jižní tangenty, což je v nedohlednu.

01/2017

Vyjádření Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Odboru dopravní správy: V současné době je požádáno u Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Odboru dopravní správy o změnu místní úpravy provozu v kritickém místě silnice I/52. Místní úpravou provozu bude mj. snížena nejvyšší dovolená rychlost na 60 km/hod a v místě dopravního stínu budou osazeny balisety. Předpoklad realizace úprav je do konce I. pol. r. 2017 (dlouhý legislativní proces, stanovení musí být vydáno formou tzv. opatření obecné povahy dle správního řádu).

Tomáš Vlado

Výtluk je v ulici Křídlovická za křižovatkou s ulicí Ypsilantiho. Nachází se hned za zatáčkou a v hlavní stopě, takže snad každé auto do něho vjede. Je širší než pneumatika, takže rána při projetí výtluku je velká.

P. Š.
P. Š. 21.2.23

CZ11045, Brno, silnice Sportovní

Aktivita: Přidán
CZ11045

Výtluk na silnici I/43 na ulici sportovní v pravém pruhu ve směru na Svitavy přímo pod mostem (ul. Křižíkova). Před tímto výtlukem je 300-metrový úsek nerovností.

Jan Nedbal
Jan Nedbal 16.1.22

CZ10781, Brno, silnice Teyschlova

Aktivita: Přidán
CZ10781

Postupně se stále víc propadající víko kanalizace nacházející se ve středu silnice v ulici Teychlova je za jízdy lehce přehlédnutelné. Párkrát jsem si už myslem, že mám po nápravně.

Jaroslav Crha

Já vím, že se má ten most opravovat, ale než se tak stane, to nejde někdy o víkendu zfrézovat a trošičku zlepšit ten povrch u dilatační mezery u nájezdu z Ostravy na Otakara ševčíka? Je to fakt strašné, stačilo by to trošičku zfrézovat, nebo nahřát a přejet válcem, vždyť jste měli přece takové ty nahřívací náklaďáky, kde jsou? Proč se na to nepoužívají ?

Více