Blansko

Okres

97 výtluků

  • 9 / 9 % Kritická závažnost
  • 14 / 14 % Nízká závažnost
  • 74 / 76 % Opraveno
Mapa
na váš web
Více info
CZ10345
3
Úsek nad 50 m

Velké množství výtluků na silnici I/43 mezi Černou Horou a obcí Závist. Nejhorší úsek je za Černou Horou, kde není možné se výtlukům bezpečně vyhnout.

Více
CZ10644

Silnice Obora - Klemov (Doubravice nad Svitavou), silnice je ve špatném stavu, pod Oborou v katastrofálním, díry, silnice se drolí a řešení?... Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje vždy 1-2 x ročně silnici zalepí asfaltem, který se za chvíli začne opět drolit, a to se opakuje stále dokola už cca 20 let. Řešením by bylo silnici udělat kompletně novou a situaci konečně vyřešit. Takhle je to stání na místě bez změny k lepšímu.

CZ9392

NEBEZPEČNÝ ÚSEK u Závisti (okres Blansko) na I/43! Nejen nedostačující a nejhorší silnice v naší republice je současná I/43, jak zaznělo 4.3. 2019 na besedě v Černé Hoře! Ale také je nedostatečně zajištěna vůči například lesní zvěři!

CZ9319

Dne 16. 11. 2018, zde v Boskovicích na ul. Havlíčkova u restaurace REPETE, došlo k dopravní nehodě, při které byl sražen sloup se světlem, značkou i ZRCADLEM! Dnes, teď co to zde dávám, je 18. 1. 2019 a stále to ten, kdo to má na starosti, nebyl schopen dát do původního stavu. S řidiči tu na sebe, když nevidíme za zatáčku směrem na Jevíčko, MÁVÁME jestli můžeme jet nebo ne, protože tam nevidíme, je to tu zase o h*bu, o nehodu! Bylo by dobré, kdyby ten někdo, kdo to má na starosti, hejbnul kostrou a dal tam zase sloup se světlem, značkou i ZRCADLEM zpátky a to co nejdříve! Je leden 2019 a nehoda se stala 16. listopadu 2018! Tak si spočítejte, jak dlouho to tam už takto je...

CZ9115

Takto to vypadá během dne na ul. Havlíčkova v Boskovicích. Z této ulice je v současné době hlavní tah na směr Jevíčko a denně tudy podle posledních průzkumů ŘSD ČR (avizovaných v roce 2017) projede přes 6000 aut osobních a 800 aut nákladních, přičemž jejich počet stále narůstá. Tato situace je důsledkem toho, že doposud kolem Boskovic nebyl realizován obchvat, ani D43, který by tuto hustou dopravu odklonil. Ba naopak, současné vedení města se rozhodlo, že této křižovatce ještě přitíží zprůjezdněním slepé ulice Štefánikova a svůj boj o obchvat vzdá. U křižovatky leží i škola, do které doposud nevede ani jeden jediný přechod pro chodce. Podnět na přechody byl podán v lednu 2018, přičemž tato aktivita byla podpořena i personálem této školy. Policie ČR však krčí rameny a muselo by se pro to něco udělat, např. zbudovat ostrůvek. Odklonění dopravy by také pomohlo zvýšit bezpečnost dětí a nejen tu jejich při přecházení těchto silnic. Místo odklonění dopravy na obchvat, však odkloní dopravu jim sem. I přesto, že byl obchvat za poslední řadu let několikrát projednáván a sepisovaly se petice pro jeho realizaci, dodnes 30. 7. 2018 nebyl realizován a jeho budoucnost je nejasná. Pro město je realizace příliš finančně nákladná, pro JMK nepříliš důležitá. Z nejnovějšího vyjádření odboru dopravy JMK vyplývá, že z důvodu nízkého podílu tranzitní dopravy není realizace obchvatu ekonomicky obhajitelná. Dávám to sem proto, abych na tento problém ještě více upozornil a místo suché teorie publikoval záběry přímo z místa dění. Jistě nejsou předkládány odborníkům na projednávání o obchvatu nebo přechodech. Snímky jsou z videozáznamů, jejichž celková délka je cca 50 minut a byly pořízeny namátkou během tří pracovních dní. Děkuji všem, kteří tuto situaci vyhodnotí jako důležitou a pošlou ji dál. Třeba se to dostane k lidem, kteří mohou o této kritické situaci rozhodnout a představí si, že by zde dnes a denně přecházely jejich děti nebo by tento provoz měly denně na očích. Zdravím vás všechny výmoláře a věřím, že to k něčemu dobrému povede.

CZ9017

Přijde mi to jako nebezpečný úsek, není vidět za zatáčku, značení přednosti protijedoucích vozidel tam sice je, i když je jedna značka zakrytá větvemi a vidíte ji až v poslední chvíli, pokud si ji všimnete, ale jak má řidič, který vjíždí zavčas vidět protijedoucí vozidlo, když má před sebou několik metrů rovinu a pak zatáčku??? Nakonec to dopadne tak, že se potkáte uprostřed a ten jeden z vás, pokud do sebe ještě nenarazíte, po domluvě vycouvává. A jako bonus je, když za sebou máte ještě další vozidla, úžasné!... Foto bylo pořízeno o víkendu, kdy tam není takový provoz. Navrhoval bych dobře umístěné zrcadlo a přednost tomu, kdo tam vjíždí, nikoli tomu, kdo vyjíždí.

CZ9012

Přijde mi to jako nebezpečný úsek, nikdy nevím, kdo se tam na mne z té ostré zatáčky vyřítí nebo zda tam za rožkem zrovna nekráčí v poklidu maminka s kočárkem nebo někdo jiný, aniž by tam byl přechod pro chodce. Proto bych byl rád, kdyby se tam do budoucna objevilo například zrcadlo, aby bylo vidět za zatáčku např. řítící se dodávku nebo kráčející maminku s kočárkem apod.

CZ7061

Extravilánový úsek I/43 - směrový oblouk na horizontu, krátký čtyřpruhový úsek mezi třípruhovými (stoupací pruhy), zvýšený vliv klimatických podmínek.
Součást evropského tahu E461 (Svitavy-Vídeň).

Rizikovost místa

Kombinace směrového a výškového vedení ve vztahu ke změně počtu pruhů, vliv klimatických podmínek, jedno z mála míst k předjíždění.

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 9 (Ú 5, TZ 6, LZ 5, HŠ 6)

Socioekonomická ztráta

138 656 000 Kč

Vývoj místa

09/2015

Proběhla zde úprava DZ v úseku s cílem úpravy vedení a uspořádání jízdních pruhů bez stavebních zásahů do komunikace, které by naopak uvítala PČR. To je jen část úprav, které by se zde měly provést. Konečným opatřením by zde měla být jednoznačně stavební úprava.

06/2016

Úprava DZ, úprava vedení a uspořádání jízdních pruhů přinesla zlepšení stavu. Co se týká připravovaných stavebních úprav, tak je zpracovaná studie o 7 variantách celé I/43. Z ní vyplynula jedna reálná varianta, ke které se nyní vyjadřuje PČR. Ideálním stavem by byla výstavba R43 v úseku Lysice - Sebranice, což je ovšem v nedohlednu.

01/2017

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor dopravní správy se v srpnu 2016 vyjadřoval k dokumentaci ve stupni studie stavby "I/43 Perná - Krhov, bodová závada - technická studie", kterou zpracovala firma Dopravoprojekt Brno, a.s. Studie řeší přeložku silnice I/43 v kritickém místě u osady Perná. Z 5 předložených variant (A-E) se Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor dopravní správy vyslovil pro variantu označenou B.

Jana Vomelová

Silnice Obora - Klemov (Doubravice nad Svitavou), silnice je ve špatném stavu, pod Oborou v katastrofálním, díry, silnice se drolí a řešení?... Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje vždy 1-2 x ročně silnici zalepí asfaltem, který se za chvíli začne opět drolit, a to se opakuje stále dokola už cca 20 let. Řešením by bylo silnici udělat kompletně novou a situaci konečně vyřešit. Takhle je to stání na místě bez změny k lepšímu.

P. Š.
P. Š. 10.1.21

CZ10345, Černá Hora, silnice E461

Aktivita: Přidán
CZ10345

Velké množství výtluků na silnici I/43 mezi Černou Horou a obcí Závist. Nejhorší úsek je za Černou Horou, kde není možné se výtlukům bezpečně vyhnout.

Více