Strakonice

Okres

6 výtluků

  • 2 / 33 % Kritická závažnost
  • 1 / 17 % Nízká závažnost
  • 3 / 50 % Opraveno
Mapa
na váš web
Více info
CZ7396

Toto je část Riegrovi ulice v Blatné, díry které se tady lepily 26. února 2017. V dřívějších letech se ty samé díry každý rok zalévali tekutým asfaltem a do nich se sypal drobný štěrk, což bylo opět k ničemu. Jedná se o úsek cca 150 metrů. Dříve to byla velice klidná ulice, ale po otevření závodu DURA se tady zvýšil provoz o tisícinásobek. Když pominu provoz osobních aut, tak zde projede denně až 100 kamionů, plus další zásobovací auta. Taky se zde otevřela jedna autodoprava s deseti nákladními auty a projíždí zde taky nákladní auta ze dvou kamenolomů.

CZ9902

Silnice 02215 okr Strakonice z Střelské Hoštice do Zadní Hoštice Lhota střelskohoštická délka cca 3km ,Silnice ve správě JČ kraje neudržovaná cca 20 let v původním stavu od r 1975 .Kdy původní povrch makadam byl polit asfaltem .

CZ7038

Jde o úsek silnice I/20 v km od 189,4 do 189,95 v k.ú. Libějovice. V tomto úseku se nachází směrový oblouk, na jehož vnitřní straně se nachází vzrostlý les. Komunikace je zde bez větších spádových poměrů. Protisměrné jízdní pruhy na silnici I/20 vyjma prostoru připojení odpočívky jsou odděleny vodorovným dopravním značením č. V1a a toto přechází v podélnou čáru přerušovanou. Význam úseku silnice I/20 je mezinárodní a tvoří alternativu k silnici I/3 (Praha - Č. Budějovice). Silnice I/20 je obousměrnou dvoupruhovou pozemní komunikací. Jízdní pruhy jsou o shodné šíři 3,25 m.

Rizikovost místa

Nebezpečnými vlivy zde jsou rovné úseky s jedním směrovým obloukem, na jehož vnitřní straně se nachází vzrostlý les znemožňující rozhled pro předjíždění, existence odpočívky po pravé straně silnice I/20 ve směru od Č. Budějovic na Písek, která je využitelná z obou směrů, v ochranném pásmu silnice I/20 se nacházejí reklamní zařízení upozorňující na existenci občerstvení na odpočívce, změna rychlosti vozidel způsobená nedalekým železničním přejezdem, rozhraní lesního porostu a zemědělsky obhospodařovaných pozemků, frustrace řidičů plynoucí z nemožnosti předjetí pomaleji jedoucích vozidel z důvodu vysokých intenzit provozu.

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 16 (Ú 1, TZ 6, LZ 7, HŠ 6)

Socioekonomická ztráta

55 990 000 Kč

Vývoj místa

05/2015

ŘSD nemělo informace, že tento úsek je rizikový. Momentálně se řeší křižovatka v blízkosti tohoto úseku – odbočení na Libějovice, kde projektant již zpracovává projektovou dokumentaci. U tohoto úseku si ŘSD zatím není jisto možnými úpravami. I dle ŘSD by zde bylo ideální vytvoření odbočovacích pruhů. Spíš bude ale pro ŘSD jednodušší uzavřít celou odpočívku.

02/2016

Dle pana Voráčka, vedoucího provozního úseku ŘSD České Budějovice se parkoviště zatím rušit nebude, ale místo bude ošetřeno novým dopravním značením, kdy se ve směru od Písku zakáže odbočení vlevo na parkoviště a ve větší vzdálenosti od parkoviště bude dopravní značkou upozorněno, že parkoviště bude následovat. Momentálně byla značka těsně před parkovištěm a řidiči se tak o parkovišti dozvěděli pozdě, sešlápli brzdu a docházelo zde ke srážkám ze zadu. Realizace úprav se předpokládá v roce 2016.

04/2016

Úprava značení již byla projednána s Policií ČR. Nyní se zpracovává studie na počet jízdních pruhů 2+1.

Pavel ASU
Pavel ASU 16.12.19

CZ9902, Střelské Hoštice, silnice č.02215

Aktivita: Zkontrolován
CZ9902

Silnice 02215 okr Strakonice z Střelské Hoštice do Zadní Hoštice Lhota střelskohoštická délka cca 3km ,Silnice ve správě JČ kraje neudržovaná cca 20 let v původním stavu od r 1975 .Kdy původní povrch makadam byl polit asfaltem .

Milan Maroušek

Toto je část Riegrovi ulice v Blatné, díry které se tady lepily 26. února 2017. V dřívějších letech se ty samé díry každý rok zalévali tekutým asfaltem a do nich se sypal drobný štěrk, což bylo opět k ničemu. Jedná se o úsek cca 150 metrů. Dříve to byla velice klidná ulice, ale po otevření závodu DURA se tady zvýšil provoz o tisícinásobek. Když pominu provoz osobních aut, tak zde projede denně až 100 kamionů, plus další zásobovací auta. Taky se zde otevřela jedna autodoprava s deseti nákladními auty a projíždí zde taky nákladní auta ze dvou kamenolomů.

Více