Písek

Obec

6 výtluků

  • 1 / 17 % Kritická závažnost
  • 2 / 33 % Nízká závažnost
  • 3 / 50 % Opraveno

Nadřazený celek

Mapa
na váš web
Více info
CZ9203
5
Úsek nad 50 m

Toto je ulice Za Ptáčkovnou, jediná příjezdová komunikace k trvale obývaným domům. Tento stav se za posledních 8 let stále jen zhoršuje. Město Písek s tím nic nedělá.

CZ6019
3
Jednotlivý výtluk

Výtluk je přímo uprostřed úzké silnice. V tomto místě se vlivem propadající se kanalizace (jež je v katastrofálním stavu) objevuje pravidelně

CZ7039

Jedná se o křižovatku silnice I/20 se silnicí III/1402 a místní komunikací vedoucí do obce Semice. Jako hlavní pozemní komunikace je dopravním značením označena silnice I/20, která prochází křižovatkou pravým směrovým obloukem o velkém poloměru a to ve směru od Českých Budějovic na Písek. Význam dotčeného úseku silnice I/20 je mezinárodní a tvoří alternativu k silnici I/3 (Praha - Č. Budějovice). Význam silnice III/1402 a místní komunikace je lokální a jde o spojení sousedních obcí a jejich připojení na silnici I. třídy. Silnice I/20 je obousměrnou dvoupruhovou pozemní komunikací, kde protisměrné jízdní pruhy jsou od sebe odděleny vodorovnou dopravní značkou č. V 1b. Přídatné jízdní pruhy nejsou na křižovatce zřízeny. Jízdní pruhy jsou shodné šíře 3,3 m. Křižovatka je vybavena veřejným osvětlením.

Rizikovost místa

Silnice I/20 je vedena prostorem křižovatky v oblouku, nedostatečné rozhledové poměry na křižovatce, nedostatečné rozhledové poměry na silnici I/20 pro předjíždění, absence přídatných jízdních pruhů a to zejména levých odbočovacích jízdních pruhů (častý výskyt dopravních nehod, kdy vozidlo čekající na odbočení vlevo ze silnice I/20 je zezadu nabouráno a odmrštěno do protisměrného jízdního pruhu, kde dochází ke srážce s protijedoucím vozidlem), dochází k namrzání vozovky silnice I/20 v blízkosti mostu.

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 14 (Ú 2, TZ 4, LZ 12, HŠ 6)

Socioekonomická ztráta

68 838 000 Kč

Vývoj místa

05/2015

V současné době se jedná o zpracování dopravní studie, která by ukázala na nejvhodnější řešení tohoto místa. Odbočovací pruhy se zdají také jako rizikové, protože by se prodloužila a rozšířila samotná křižovatka a vozidla přijíždějící po vedlejší komunikaci by pro projetí křižovatky potřebovala větší časový úsek.

02/2016

Dle pana Voráčka, vedoucího provozního úseku ŘSD České Budějovice se zde připravuje projektová dokumentace. Je dohoda, že se zde udělá stavební úprava, při níž se odbourá část zářezu, aby byl delší rozhled na křižovatku a rozhledové poměry nebránily výjezdu do křižovatky. Zhruba někdy ve druhém čtvrtletí roku 2016 by pak mělo být vypsáno výběrové řízení na realizaci stavby.

04/2016

U této křižovatky by se měly zhotovit i odbočovací pruhy. SÚS Jihočeského kraje čeká na to, jak dopadne projektová dokumentace úprav na silnici I/20 a následně by SÚS řešila i úpravu vedlejších větví, které jsou v její správě.

Josef Leskovec
Josef Leskovec 29.10.18

CZ9203, Písek, silnice č.29

Aktivita: Přidán
CZ9203

Toto je ulice Za Ptáčkovnou, jediná příjezdová komunikace k trvale obývaným domům. Tento stav se za posledních 8 let stále jen zhoršuje. Město Písek s tím nic nedělá.

Echopix Echopix

Jedná se o křižovatku silnice I/20 se silnicí III/1402 a místní komunikací vedoucí do obce Semice. Jako hlavní pozemní komunikace je dopravním značením označena silnice I/20, která prochází křižovatkou pravým směrovým obloukem o velkém poloměru a to ve směru od Českých Budějovic na Písek. Význam dotčeného úseku silnice I/20 je mezinárodní a tvoří alternativu k silnici I/3 (Praha - Č. Budějovice). Význam silnice III/1402 a místní komunikace je lokální a jde o spojení sousedních obcí a jejich připojení na silnici I. třídy. Silnice I/20 je obousměrnou dvoupruhovou pozemní komunikací, kde protisměrné jízdní pruhy jsou od sebe odděleny vodorovnou dopravní značkou č. V 1b. Přídatné jízdní pruhy nejsou na křižovatce zřízeny. Jízdní pruhy jsou shodné šíře 3,3 m. Křižovatka je vybavena veřejným osvětlením.

Rizikovost místa

Silnice I/20 je vedena prostorem křižovatky v oblouku, nedostatečné rozhledové poměry na křižovatce, nedostatečné rozhledové poměry na silnici I/20 pro předjíždění, absence přídatných jízdních pruhů a to zejména levých odbočovacích jízdních pruhů (častý výskyt dopravních nehod, kdy vozidlo čekající na odbočení vlevo ze silnice I/20 je zezadu nabouráno a odmrštěno do protisměrného jízdního pruhu, kde dochází ke srážce s protijedoucím vozidlem), dochází k namrzání vozovky silnice I/20 v blízkosti mostu.

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 14 (Ú 2, TZ 4, LZ 12, HŠ 6)

Socioekonomická ztráta

68 838 000 Kč

Vývoj místa

05/2015

V současné době se jedná o zpracování dopravní studie, která by ukázala na nejvhodnější řešení tohoto místa. Odbočovací pruhy se zdají také jako rizikové, protože by se prodloužila a rozšířila samotná křižovatka a vozidla přijíždějící po vedlejší komunikaci by pro projetí křižovatky potřebovala větší časový úsek.

02/2016

Dle pana Voráčka, vedoucího provozního úseku ŘSD České Budějovice se zde připravuje projektová dokumentace. Je dohoda, že se zde udělá stavební úprava, při níž se odbourá část zářezu, aby byl delší rozhled na křižovatku a rozhledové poměry nebránily výjezdu do křižovatky. Zhruba někdy ve druhém čtvrtletí roku 2016 by pak mělo být vypsáno výběrové řízení na realizaci stavby.

04/2016

U této křižovatky by se měly zhotovit i odbočovací pruhy. SÚS Jihočeského kraje čeká na to, jak dopadne projektová dokumentace úprav na silnici I/20 a následně by SÚS řešila i úpravu vedlejších větví, které jsou v její správě.

Více