Nebezpečný úsek CZ7059

Obec: Horní Loděnice

Okres: Olomouc

Kraj: Olomoucký kraj

Aktuální stav / rozsah:

Opra
veno
Nebezpečný úsek

Přidáno: 17.2.16 10:19

Poslední kontrola: 17.2.16 10:19

GPS: 49.77636761, 17.39133133

Přidal: Echopix Echopix

Informace:

Jedná se o tříramennou křižovatku silnic I. tříd 45 a 46 v extravilánu, kde jsou silnice v téměř kolmém napojení s nestandartním trojúhelníkovým směrovacím ostrůvkem.

Rizikovost místa

Nebezpečnými prvky v této křižovatce jsou nevhodný tvar směrovacího ostrůvku a následný pohyb vozidel po vedlejší komunikaci. Nejčastější dopravní nehody jsou zde při odbočení vlevo nebo při nepřiměřené rychlosti.

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 12 (Ú 0, TZ 3, LZ 4, HŠ 7)

Socioekonomická ztráta

18 817 000 Kč

Vývoj místa

04/2015

Správce komunikace ŘSD navrhoval místo ostrůvku provést pouze vodorovné dopravní značení – šrafy, které by byly jednodušší variantou než ostrůvky. Realizace šrafami by měla proběhnout do poloviny roku 2015. Pokud by se na tomto místě nadále stávaly nehody, tak by správce komunikace zvažoval vybudování ostrůvků.

01/2016

Dle pana Jemelky z ŘSD v loňském roce 2015 v součinnosti s PČR byla provedená úprava této křižovatky silnic I/46 aI/45. Na křižovatce byly provedené stavební úpravy středového trojúhelníku, změna vodorovného a svislého dopr.zn. tak, aby řidiče lépe naváděly v průjezdnosti.

03/2016

Za 2 - 3 měsíce se bude ve směru od obce Horní Loděnice až po křižovatku dělat nový povrch komunikace. Posléze bude obnoveno VDZ v plastu.

Nová kontrola

Jak správně kontrolovat

Poslední kontrola:

Echopix Echopix

Echopix Echopix 17.2.16 10:19

Opra
veno
Jednotlivý výtluk

Jedná se o tříramennou křižovatku silnic I. tříd 45 a 46 v extravilánu, kde jsou silnice v téměř kolmém napojení s nestandartním trojúhelníkovým směrovacím ostrůvkem.

Rizikovost místa

Nebezpečnými prvky v této křižovatce jsou nevhodný tvar směrovacího ostrůvku a následný pohyb vozidel po vedlejší komunikaci. Nejčastější dopravní nehody jsou zde při odbočení vlevo nebo při nepřiměřené rychlosti.

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 12 (Ú 0, TZ 3, LZ 4, HŠ 7)

Socioekonomická ztráta

18 817 000 Kč

Vývoj místa

04/2015

Správce komunikace ŘSD navrhoval místo ostrůvku provést pouze vodorovné dopravní značení – šrafy, které by byly jednodušší variantou než ostrůvky. Realizace šrafami by měla proběhnout do poloviny roku 2015. Pokud by se na tomto místě nadále stávaly nehody, tak by správce komunikace zvažoval vybudování ostrůvků.

01/2016

Dle pana Jemelky z ŘSD v loňském roce 2015 v součinnosti s PČR byla provedená úprava této křižovatky silnic I/46 aI/45. Na křižovatce byly provedené stavební úpravy středového trojúhelníku, změna vodorovného a svislého dopr.zn. tak, aby řidiče lépe naváděly v průjezdnosti.

03/2016

Za 2 - 3 měsíce se bude ve směru od obce Horní Loděnice až po křižovatku dělat nový povrch komunikace. Posléze bude obnoveno VDZ v plastu.