Nebezpečný úsek CZ7091

Obec: Teplice

Okres: Teplice

Kraj: Ústecký kraj

Aktuální stav / rozsah:

Opra
veno
Nebezpečný úsek

Přidáno: 17.2.16 14:50

Poslední kontrola: 17.2.16 14:50

GPS: 50.65059764, 13.83812714

Přidal: Echopix Echopix

Informace:

Jedná se o tříramennou křižovatku na silnici I/13 ulic Okružní a Masarykovy. Křižovatka je řízena světelným signalizačním zařízením.

Rizikovost místa

Jako hlavní vliv vedoucí k dopravním nehodám je zde označena změna směrového vedení ulice Okružní. Při vypnutém signalizačním zařízení zde dochází k dopravním nehodám. Dále zde řidiči nerespektují červený signál světelného signalizačního zařízení a z ulice Okružní najíždějí do křižovatky. Výsledkem je pak ucpání křižovatky a kolizní situace. To má za následek zranění osob a velké hmotné škody.

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 48 (Ú 0, TZ 0, LZ 11, HŠ 39)

Socioekonomická ztráta

14 937 000 Kč

Vývoj místa

03/2016

Dle Ing. Marka Macha, vedoucího provozního úseku ŘSD ČR, Správa Chomutov tak město Teplice zpracovává projektovou dokumentaci, která je aktuálně ve stavu připomínkování a řešení majetkoprávní problematiky budoucího stavu.

04/2016

V současné době město Teplice neuvažuje se zpracováním projektové dokumentace na výstavbu okružní křižovatky.

V letošním roce 2016 ale město Teplice zvažuje úpravu mezičasů a intervalů na světelném signalizačním zařízení na této křižovatce ulic Okružní a Masarykovy třídy.

05/2016

Pan Štěpán Kocourek, velitel dopravní služby Městské policie Teplice na Dopravní snídani řekl, že město Teplice řešilo návrh na okružní křižovatku, ale došlo ke shodě názorů, že okružní křižovatka by zde kapacitně nezvládla intenzitu dopravy, která u této křižovatky je. Proto zde musí zůstat světelná signalizace, která běží 24 hodin denně. Obchvat, který by tuto křižovatku vyřešil, je v nedohlednu.

Policie ČR k tomuto místu ještě doplnila, že zde opravdu dochází k nehodám při vypnutém signalizačním zařízení. Na Dopravní snídani tak zazněl rozpor s předchozím vyjádřením, že světelná signalizace zde běží 24 hodin denně.

Nová kontrola

Jak správně kontrolovat

Poslední kontrola:

Echopix Echopix

Echopix Echopix 17.2.16 14:50

Opra
veno
Jednotlivý výtluk

Jedná se o tříramennou křižovatku na silnici I/13 ulic Okružní a Masarykovy. Křižovatka je řízena světelným signalizačním zařízením.

Rizikovost místa

Jako hlavní vliv vedoucí k dopravním nehodám je zde označena změna směrového vedení ulice Okružní. Při vypnutém signalizačním zařízení zde dochází k dopravním nehodám. Dále zde řidiči nerespektují červený signál světelného signalizačního zařízení a z ulice Okružní najíždějí do křižovatky. Výsledkem je pak ucpání křižovatky a kolizní situace. To má za následek zranění osob a velké hmotné škody.

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 48 (Ú 0, TZ 0, LZ 11, HŠ 39)

Socioekonomická ztráta

14 937 000 Kč

Vývoj místa

03/2016

Dle Ing. Marka Macha, vedoucího provozního úseku ŘSD ČR, Správa Chomutov tak město Teplice zpracovává projektovou dokumentaci, která je aktuálně ve stavu připomínkování a řešení majetkoprávní problematiky budoucího stavu.

04/2016

V současné době město Teplice neuvažuje se zpracováním projektové dokumentace na výstavbu okružní křižovatky.

V letošním roce 2016 ale město Teplice zvažuje úpravu mezičasů a intervalů na světelném signalizačním zařízení na této křižovatce ulic Okružní a Masarykovy třídy.

05/2016

Pan Štěpán Kocourek, velitel dopravní služby Městské policie Teplice na Dopravní snídani řekl, že město Teplice řešilo návrh na okružní křižovatku, ale došlo ke shodě názorů, že okružní křižovatka by zde kapacitně nezvládla intenzitu dopravy, která u této křižovatky je. Proto zde musí zůstat světelná signalizace, která běží 24 hodin denně. Obchvat, který by tuto křižovatku vyřešil, je v nedohlednu.

Policie ČR k tomuto místu ještě doplnila, že zde opravdu dochází k nehodám při vypnutém signalizačním zařízení. Na Dopravní snídani tak zazněl rozpor s předchozím vyjádřením, že světelná signalizace zde běží 24 hodin denně.