Cookie

Cookie Policy pro webové stránky a mobilní aplikaci Výmoly.cz

1. Zapsaný ústav - VÝMOLY.CZ, z.ú., se sídlem Záhumennní 1161/3a, 74221 Kopřivnice, IČ 04919815 zapsaný v  rejstříku ústavů vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou U 156, jakožto provozovatel této webové stránky a mobilních aplikací Výmoly.cz, jako správce osobních údajů podle č. 26 Nařízení (dále jen "Správce"), užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:

 • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkajících se návštěvnosti
 • fungování webových stránek

2. Sběr cookies za účelem uvedeným v odst. 1 lze považovat za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu Správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dříve i dále jen "Nařízení").

3. Webové stránky lze používat i v režimu který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče (viz dále), nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu Společných správců námitku dle čl. 21 Nařízení, zasláním na kontaktní adresu info@vymoly.cz. Vaše námitka bude poté vyhodnocena bezodkladně, nejpozději do 30 dní od obdržení. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.

4. Vznesete-li námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

5. Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu jsou posuzovány v podobě hromadného celku a pseudonymizované podobě, která umožňuje identifikaci jednotlivce jen při vynaložení značného a odborného úsilí.

6. Cookies pro cílení reklamy jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu. Souhlas udělujete na dobu, která je uvedena dále u jednotlivých marketingových cookies. Souhlas se sbíráním údajů souborů cookies pro marketingové účely lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí změny nastavení příslušného internetového prohlížeče.

7. Cookies jsou ukládány po dobu, která je uvedena dále u jednotlivých typů cookies. 8. Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

 • Poskytovatelem služby Google Analytics, Google Adwords a dalších provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
 • Facebook Inc., Menlo Park, California, USA
 • Poskytovatel služby Sklik, Seznam.cz, a.s., Radlická 3294/10, 150 00, Praha 5, IČO 26168685
 • Poskytovatel služby Mailerlite, Paupio st. 46, LT-11341 Vilnius, Lithuania
 • Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 299/132, 120 84 Praha 2 Vinohrady, IČ: 61859869
 • a další poskytovatelé účetních, marketingových a jiných služeb, zpracovatelských softwarů a aplikací, se kterými má Správce řádně uzavřeny Zpracovatelské smlouvy.

9. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovávají, případně si vyžádat kopii,
 • vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit zpracování,
 • požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů – výmaz provedou, pokud výmaz není v rozporu s platnými právními předpisy a oprávněnými zájmy Správce,
 • v případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu žádat přenos těchto údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně soud.
 •  

10. Správce shromažďuje na svým webových stránkách následující soubory cookies:

 • Technické cookies – jedná se o námi vytvářené krátkodobé cookies sloužící k správnému chodu funkčních prvků webové stránky.
 • Google Analytics – jedná se o analytický nástroj vytvářející cookies dlouhodobé třetích stran. Tento nástroj je využíván na velkém množství webových stránek a slouží k získávání statistických údajů a optimalizaci fungování webu.
 • Facebook – jde o dlouhodobé cookies třetích stran. Slouží k marketingovým a reklamním účelům na sociální síti. Pomáhá vytvářet reklamní nabídky na míru uživateli.
 • Seznam – jedná se o český marketingový nástroj pomáhající vytvářet behaviorální cílenou reklamu.
 • Google Adwords - jedná se o marketingový nástroj pomáhající vytvářet behaviorální cílenou reklamu.
 • Mailerlite – e-mailový marketingový nástroj. Ukládá dlouhodobá cookies třetích stran.

11. Co jsou to cookies Cookies jsou drobné textové dokumenty, vytvořené webovou stránkou, které jsou ukládány na zařízení uživatelů a návštěvníků webu vymoly.cz pomocí prohlížeče. Tyto soubory jsou při návratu na webovou stránku pomocí prohlížeče odeslány zpět na servery. S pomocí cookies má webová stránka informace o předchozích aktivitách uživatelů. Informace obsažená v cookies je anonymní, neobsahuje citlivé údaje, které by mohly vést k identifikaci osoby. Cookies využívá většina webových stránek. 12. Jaké se dělí cookies Cookies se dělí dle doby, na kterou jsou ukládány na dlouhodobé a krátkodobé. Dále dle strany, která cookies využívá na cookies ukládané samotnou webovou stránkou (cookies první strany) a na cookies třetích stran, které jsou využity pro aplikace a služby třetích stran.

 • Krátkodobé jsou vymazány z vašeho prohlížeče poté, co ho zavřete.
 • Dlouhodobé jsou ve vašem prohlížeči uchovávány. Vymazány jsou až po určité době, v závislosti na nastavení vašeho prohlížeče.
 • Cookies první strany, jsou vytvářené a ukládané samotný webem a mohou být nezbytné pro fungování dané stránky či její částí. Jsou navázané ke konkrétní doméně provozovatele webu. Jsou jak krátkodobé, tak dlouhodobé.
 • Cookies třetích stran jsou napojeny na webové stránky třetích stran. Jedná se o funkční nástroj obvykle využívaný k cílené reklamě.

13. Jak můžete zakázat či omezit užívání cookies Pomocí vašeho prohlížeče můžete spravovat vaše cookies. Vždy máte možnost již uložené cookies smazat. Dále v závislosti na vašem prohlížeči je možné omezit využívání cookies pro konkrétní webovou stránku, omezit jejich ukládání či nastavit nucené smazání všech cookies po uzavření prohlížeče. Více informací o jednotlivých prohlížečích najdete zde:

Google Chrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=cs

Mozilla Firefox - https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazani-cookies

Microsoft Edge - https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Safari - https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=cs_CZ

Opera - http://help.opera.com/Mac/8.5/cs/cookies.html

Cookie Policy jsou jako Přiloha č. 1 součástí Všeobecných obchodních podmínek.

Znění Cookie Policy k 24. 5. 2018.