O projektu

5

Výmoly jsou celoročním a mezinárodním projektem monitorujícím aktuální stav silnic.

Projekt Výmoly umožňuje celoročně, jednoduše a rychle přidávat a kontrolovat výtluky na silnicích. Hlavním cílem projektu Výmoly je informovat odpovědné správce silnic o aktuálním stavu výtluk a postupně vytvářet unikátní výstupy a analýzy aktuálního stavu jednotlivých silničních úseků a aktivity jednotlivých správců silnic. Nedílnou součástí projektu je také rozproudit potřebnou veřejnou diskuzi o nevyhovujícím stavu silnic.

Proč Výmoly.cz?

Nechceme se smiřovat s tím, aby byla kvůli současnému kritickému stavu silnic naše auta ničena a vznikaly další a další finanční škody, ať už kvůli nezájmu odpovědných úřadů, organizací nebo jednotlivců.

Vážíme si práce cestářů i jejich snahy zasahovat do stavu silnic. Zároveň chceme tímto projektem upozorňovat na havarijní stav vozovek a snažit se praktickými nástroji pomáhat k efektivnější nápravě tohoto stavu. Věříme, že projekt Výmoly může být v konečném důsledku užitečným prostředkem k lepší komunikaci mezi motoristy a silničáři.

Výmoly.cz - celoročně, jednoduše, mobilně

Projekt Výmoly upozorňuje na nevyhovující silnice celoročně. Mobilní aplikace pro iPhone a Android celý proces vkládání nových výmolů ještě více zpřístupňují a zjednodušují.

Nejhorší díra v červnu, Nejaktivnější a Nejpomalejší kraj v listopadu

“Pozornost se na silničáře soustředí zpravidla hned po zimě, kdy se objevují ty nejviditelnější díry. Je to pochopitelné, ale není to vůči silničářům vždy objektivní. Sami jsme se tomuto přístupu chtěli vyhnout. Proto upozorňujeme na aktuální výtluky až po určitém čase hájení. Nyní je pro nás nejdůležitější monitorovat, jak adekvátně a rychle reagují silničáři na vzniklé výtluky, jak využívají jaro, léto i podzim na opravy našich silnic. Na silničáře aplikujeme příslovečné “Až se zima zeptá, co jsi dělal v létě”,” říká Petr Čaník.

Nejhorší díra v republice proto je zvolena v červnu. Nejaktivnější i nejpomalejší kraj společně s nejaktivnějšími výmoláři a nejaktivnějšími zpravodaji Zelené vlny zapojenými do projektu jsou vyhlašováni koncem sezóny. Ve hře je přitom mnoho atraktivních cen, a to i během celého roku. Nejaktivnější kraj od Nadace pojišťovny Generali obdrží dotaci v hodnotě 100.000 Kč. (Viz Nejhorší díra roku 2012, Nejaktivnější výmolář roku 2012)

Vyzýváme všechny, kteří se zapojí do monitorování (focení a natáčení) výmolů na silnicích, aby dbali zvýšené opatrnosti a neohrozili tak bezpečí své nebo ostatních!

Portál Výmoly.cz přináší všem motoristům:

  • celoroční databázi aktuálních kritických míst na silnicích,
  • informace o kritických úsecích jsou automaticky předávány správcům silnic,
  • fotogalerie a videa konkrétních nebezpečných úseků na silnicích s možností hodnotit je a aktualizovat jejich změněný stav,
  • hodnotné informace rizicích a škodách způsobovaných stavem vozovek,
  • tipy a rady jak postupovat a na koho se obrátit v případě poškození vozidla,
  • rozhovory se zástupci úřadů odpovědných za stav komunikací,
  • příležitost zúčastnit se soutěží o zajímavé ceny.

Výmoly 2011 - nositel Grand Prix jako Nejefektivnější internetové řešení roku 2011 v soutěži IEA 2011

V lednu 2011 byl v České republice odstartován první ročník unikátní motoristické akce Výmoly 2011: Najděme nejhorší díru v Česku. V květnu téhož roku byli vyhlášeni vítězové v kagetoriích Nejhorší díra v České republice, Nejaktivnější fotograf a Nejzdařilejší fotografie (viz Výsledky 1. ročníku Výmoly 2011).

“V roce 2011 jsme s projektem Výmoly udělali nečekaný rozruch. Evidovali jsme stovky děr, z nichž desetitisíce zapojených lidí vybíraly ty nejhorší. Bylo z čeho vybírat, protože některé úseky našich silnic jsou skutečně ve velmi kritickém stavu," říká Petr Čaník, autor projektu Výmoly.

V září projekt Výmoly 2011 obdržel v obrovské celostátní konkurenci kvalitních kampaní a internetových řešení Grand Prix jako Nejefektivnější internetové řešení roku 2011 v soutěži Internet Effectiveness Awards 2011.