Generali

8

Generali Group patří mezi největší společnosti světa. Je jednou z největších pojišťoven v Evropě a největším evropským životním pojistitelem. Ve více než šedesáti zemích celého světa se stará o sedmdesát milionů klientů. Pro Generali Group pracuje pracuje více než 85 tisíc zaměstnanců.

Pojišťovna Generali si je vědoma svého významného postavení na pojistném trhu v České republice a z toho vyplývající společenské odpovědnosti vůči nejširší občanské veřejnosti. Prostřednictvím své nadace podporuje celou řadu projektů, které přispívají k ochraně zdraví, majetku a životního prostředí.

O Nadaci Pojišťovny Generali

Nadace pojišťovny Generali dlouhodobě podporuje projekty, které měřitelně přispívají ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Před dvěma lety začala iniciovat a podporovat instalaci pachových ohradníků, které až o 80 % snižují riziko střetu vozidel se zvěří. K dnešnímu dni je na území ČR pokryto více než 420 kilometrů nejrizikovějších silničních úseků a další budou jistě následovat.

Generali jako generální partner projektu Výmoly 2012

Společně s autory projektu Výmoly 2012 se Nadace pojišťovny Generali pokusila rozšířit původní myšlenku o zapojení a motivaci krajských samospráv, které mají obvykle správu komunikací na starosti. Prostřednictvím projektu Výmoly budou informováni o kritických místech přímo od motoristů. Tyto informace by následně silničářům mohly pomoci nejen s identifikací nejhorších silničních výtluků, ale také s případnou prioritizací oprav.

Děkujeme všem účastníkům, kteří se v průběhu letošního roku aktivně zapojí a pomohou monitorovat a zlepšovat stav silnic na území ČR. Přispíváte tak nejen ke zlepšení samotného stavu komunikací, ale také k prevenci škod na zdraví a majetku.

Nadace pojišťovny Generali